Diane i sentralstyret

France4

Diane Berbain representerer Bergen og Vestlandet i det nye sentralstyret som ble valgt på helgens landsmøte i Miljøpartiet De Grønne.

Til daglig jobber Diane Berbain som sekretær for De Grønnes bystyregruppe i Bergen. Nå er hun også valgt inn i partiets sentralstyre, og vil sette fokus på kyst- og havbrukspolitikk, byutvikling og luftkvalitet, så vel som internasjonalt samarbeid.

– Jeg er veldig stolt av å være en av de to innvandrere uten norsk statsborgerskap som ble valgt inn i sentralstyret! Jeg vil jobbe for at MDG blir en sentral stemme som setter politisk økologi på dagsorden. For vi må handle nå, og erstatte dagens økonomiske system, den liberale og globale kapitalismen, med en modell som er mer bærekraftig og mer harmonisk. Jeg vil bevise for dem som kaller det en utopi, at det utopiske er å tro at vi kan fortsette med dagens system. Norge kan vise veien, sier Diane Berbain.
– Jeg ønsker å bruke tid med å forsterke våre bånd og samarbeid med våre søsterpartier i utlandet. Jeg er spesielt opptatt av bærekraftig kyst- og havbrukspolitikk, byutvikling, og vil fortsette jobben for bedre luftkvalitet i våre byer.
200 grønne delegater samlet seg til landsmøtet i Sandvika i Akershus, og valgte Hilde Opoku og Rasmus Hansson som nye talspersoner: Ny toppledelse i Miljøpartiet De Grønne. Les også: Vedtatte resolusjoner.

Bergen er også representert ved Petra J. Helgesen som ble valgt som vara til sentralstyret.