Demokrati der du bor

Sondre, Kyrre, Diane, Tor Øyvind og Øystein med utsikt over byen. Foto: Bergen MDG, CC BY-SA
Grønne politikere vil styrke lokaldemokratiet. Foto: Bergen MDG, CC BY-SA

I Fanaposten 16. august uttrykker Arbeiderpartiets Per Stiegler bekymring for at ikke alle bydeler blir hørt i Bergenspolitikken, og peker på viktigheten av nærhet og kjennskap til aktuelle problemstillinger. Miljøpartiet De Grønne deler disse tankene, og ønsker å bidra til å løse problemer ved å flytte mer makt ut i bydelene.
1. januar var det foreløpig slutt på ordningen med bydelstyrer, og avstanden fra folk til folkevalgte ble lengre. Nå fungerte ikke bydelstyrene optimalt uten nødvendig innflytelse til å sette preg på bydelene og uten legitimiteten som kommer med direkte valg, men det betyr ikke at bydelstyrer som sådan er en dårlig idé.
Miljøpartiet De Grønne vil flytte mer makt fra Rådhuskvartalet og ut i bydelene. Vi vil gjenopprette direktevalgte bydelstyrer og gi dem reell makt. Bergen er en stor kommune i norsk sammenheng, og vi tror vi er tjent med et styrket nærdemokrati.
Med sine drøyt 38 000 innbyggere er Fana bydel mer folkerik enn de aller, aller fleste andre norske kommuner, og Fana har flere innbyggere enn byer som Haugesund og Porsgrunn, byer som selvfølgelig har et eget bystyre. Folk i Fana fortjener også kortere avstand til makten og større innflytelse over egen bydel.

Sondre Båtstrand, 1. kandidat til bystyret, Miljøpartiet De Grønne i Bergen (innlegget har stått på trykk i Fanaposten)