Informasjon om nominasjonsprosessen

I løpet av 2018 skal Bergen MDG bestemme valglisten som skal representere oss i kommunevalget i 2019. For at vi skal komme i mål med den beste listen som kan videreføre det grønne prosjektet i Bergen, er nominasjonskomiteen helt avhengig av å bli gjort oppmerksom på alle potensielle gode kandidater. Fristen for innspill på kandidater er 1. mai. Det er viktig at så mange som mulig engasjerer seg og tipser oss om folk dere ønsker å se på lista. Det er selvsagt helt fint å melde inn sitt eget kandidatur. Videre plan for nominasjonsprosessen er som følger:

  • Innspill på kandidater. Frist 1. mai 2018. Bruk dette skjema.
  • Vi vil sende ut et skjema til alle kandidater som er meldt inn for å høre om de er interessert i å stå på listen, og vi vil følge opp med intervjuer og samtaler i løpet av våren og sommeren
  • Høringsrunde på kandidater vil skje i september 2018.
  • Nominasjonskomiteen behandler tilbakemeldingene og utarbeider en valgliste som vil bli sendt ut i midten av oktober
  • Nominasjonsmøtet blir avholdt 17.november 2018,

Vi håper at dette opplegget vil sikre en god prosess og forankring.

Spørsmål og henvendelser kan rettes til nominasjonskomiteens leder Tori Langaas (tori.langaas@gmail.com)

Nominasjonskomité

Leder: Tori Langaas
Nestleder: Øyunn Stokkeland Kåset
Medlem: Erik Friis Reitan
Medlem: Renate Nedregård
Medlem: Arild Hermstad
Vara: Johannes Servan
Vara: Jens Petter G Pedersen