De Grønne vil ha eksosfritt sentrum

Forurensing
Forurenset luft i Bergen. Foto: Prillen (CC BY-SA 3.0)

EU-kommisjonen legger opp til eksosfrie bykjerner innen 2050. Miljøpartiet De Grønne mener Bergen allerede nå må begynne utfasingen av fossilbilene.

– Helse og miljø krever at vi faser ut bensin og diesel-drevne kjøretøyer. I første omgang må Norge begynne i sentrale byområder, og Bergen må gå i front!

Eksos fra bensin og dieseldrevne kjøretøyer inneholder ikke bare klimagasser men også en lang rekke stoffer som reduserer helse og livskvalitet for mennesker, dyr og planter i byene.  Norske kommuner har ansvaret for innbyggernes helse og for å redusere sine utslipp av klimagasser. Nå er det på tide at kommunen og fylket satser skikkelig på gassdrevne busser, trolleybusser, elektriske og gassdrevne biler samt skinnegående kollektivtransport. Bare da blir det mulig å fjerne de diesel- og bensindrevne kjøretøyene fra bysentrene, slik at vi blir kvitt den helse- og miljøfarlige eksosen. Bensindrevne biler kan også enkelt ombygges til å også kunne kjøre med trykkgass.

EU-kommisjonen har nylig lagt fram en plan for utfasing av bensin- og dieseldrevne biler fra europeiske byer. Når planen blir vedtatt vil også Norge måtte innfri disse kravene. Det er ingen grunn til å vente med slike tiltak for bedre bymiljø til EU tvinger oss. Miljøpartiet De Grønne mener Norge må gå foran i stedet for å dilte etter.

Miljøpartiet De Grønne går inn for å forby bensin- og dieseldrevne kjøretøyer i sentrum, og mener tiden er moden for å sette opp en plan for utfasing av de mest miljøfiendtlige kjøretøyene i alle landets storbyer. Vi mener norske offentlige institusjoner samt næringsliv og byboere må forberede seg på å skifte ut sine fossildrevne kjøretøyer innen år 2020.

De Grønne mener tiden er inne til å arbeide målrettet for eksosfrie byer.