De Grønne reduserer veisaltingen

Foto: Svein Olsen - www.stoppveisaltingen.no
Foto: Svein Olsen - www.stoppveisaltingen.no

Vi grønne kan feire en delvis seier etter at bystyret gikk inn for redusert veisalting i Bergen kommune. Vi tok opp saken via et innbyggerinitiativ – tenk hvor mye vi kan få utrettet med fast plass i bystyret!

Etter at vi samlet inn over 300 underskrifter mot veisalting, måtte bystyret ta stilling til vårt forslag om forbud mot bruk av veisalt. På mandag behandlet bystyret vårt grønne innbyggerinitiativ, og vi kan innkassere en delvis seier når bystyret har vedtatt å pålegge Samferdselsetaten å samarbeide tett med aktuelle fagmiljø for å få redusert bruken av vegsalt. Vedtaket burde selvsagt vært klarere og mer radikalt, men er i hvert fall et skritt i riktig retning.

Veisalt skader natur og skaper rust, og i vinter ble 9000 tonn salt pøst ut på kommunale veier i Bergen, en økning på 1000 tonn siden forrige vinter. En reduksjon i saltingen er bare et første skritt på veien, men et viktig skritt. Med sete i bystyret vil Miljøpartiet De Grønne fortsette kampen.