Bystyret verner bilismen

Forurensing
Forurenset luft i Bergen. Foto: Prillen (CC BY-SA 3.0)

Bystyret vil ha flere permanente tiltak for luftkvaliteten i Bergen, men Miljøpartiet De Grønne mener tiltakene er preget av manglende vilje og evne til å ta et oppgjør med bilisme som styrende ideologi.

Bystyret gikk 24. januar inn for flere permanente tiltak mot dårlig luft, deriblant å oppfordre fylkestinget til å gi oss bedre kollektivtilbud, innføre sambruksfelter, prøve ut lavutslippssone og ha bedre varsling langs veiene (les mer om tiltakene her).
– Tiltakene bærer preg at at bystyret ikke våger å ta opp det egentlige problemet, nemlig at det er for mange biler på veiene. Sambruksfelt er ikke godt nok når vi kunne fått rene kollektivfelt, og det er for tannløst at bystyret fortsatt ikke ser behovet for køprising, sier talsperson Sondre Båtstrand.

Miljøpartiet De Grønne i Bergen vil ha langt bedre kollektivtilbud, rushtidsavgift, færre parkeringsplasser i sentrum, flere el-biler og bedre tilrettelegging for fotgjengere og syklister.

– Det er ironisk at det samme bystyret som la ned gratisbussen nå ber fylkestinget gi oss bedre kollektivtilbud, sier Sondre Båtstrand, som er klar for å kjempe Miljøpartiet De Grønne inn i bystyret med ren luft som fanesak.