Vestlandsbanen og andre bystyresaker

Ja til Vestlandsbanen over Haukeli!

MDG Bergen fikk gjennomslag for at Bergen melder seg inn i Lyntogforum.

Se vår video om saken:

Nå blir Bergen kommune medlem! Det er et viktig steg i retning av realisering av den effektive Vestlandsbanen.

 

Fartsdempende tiltak i Dokkebakken

Gatetunet i Dokkebakken er et flott opparbeidet, brosteinslagt gateløp fra krysset Bredalsmarken – Torborg Nedreaas gate til Dokkeveien. Gatetunet grenser mot to lekeplasser, og en liten park. Det er også en viktig åre for lokalt bomiljø for de mange hundre som bor i blokkene i området.

Dokkebakken er egentlig bare egnet for gående som skal fra Nygårdshøyden til Dokkenområdet. Men på grunn av utformingen i bunnen av bakken så kjører det av og til biler og motorsykler i gaten. Siktforholdene i området er dårlige, og fordi veien er ganske bred så kan man ha ganske høy fart.

Vi både spurte og oppfordret vi byrådet til å utføre fartsdempende utbedringer i gaten. Byråd for byutvikling Tryti tar oppfordringen og skal se på fartsdempende tiltak!

 

Nytt rådhuskvartal

De Grønne var med Høyre på et forslag om å utrede et helhetlig rådhuskvartal i sammenheng med at man nå enten må rehabilitere eller bygge nytt rådhus. Vi synest det er fornuftig å se på alternativene som kan ligge der før man vedtar rehabilitering.

Vi tenker at det er mulig å se dagens rådhus, parkeringsarealene og bygget i Allehelgensgate 5 som en felles enhet, og utrede mulighetene for et større bygg på hele tomten som kan romme flere av kommuens ansatte enn dagens rådhus kan gjøre. Rådhuset i Bergen vekker mye følelser, og når vi skal bestemme om det skal rives eller beholdes så må vi ha alle alternativ på bordet!

 

Gjennomslag for planting i humle- og bievennlige veskter

«Bystyret ber om at det beplantes med stedegne spiselige vekster og humle- og bievennlige planter i områdene avsatt til uteoppholdsareal.»

Denne merknaden fikk vi gjennomslag for når de bygger nytt i Arna i Oksla boligområde. Det var et plaster på såret, for deler av utbygningen ble ikke slik vi ville. For De Grønne er det viktig å begrense bilbaserte prosjekt med avstand til kollektiv, skole og arbeidsplasser.

 

Tilbake til aktuelle saker fra bystyret