– Byrådet skaper helsefare for bergenserne

– Om krisetiltakene ikke har god nok effekt, så trenger vi sterkere lut. Det hjelper ikke å oppheve eksisterende tiltak, sier lokallagsleder Sondre Båtstrand som frykter for bergensernes helse.

Miljøpartiet De Grønne i Bergen vil gjøre krisetiltakene permanente, og etterlyser rushtidsavgift og gratis buss i rushtiden, sammen med kollektivfelt, færre parkeringsplasser og bedre kollektivtilbud og bedre tilrettelegging for fotgjengere og syklister.

– Byrådet har hele tiden sagt at forrige periode med ekstrem forurensning var uventet, men byrådet fører jo en politikk som skaper ekstreme situasjoner. Ingen ansvarlig politiker kan bli overrasket over at økt bilisme gir økt forurensning, og at det faktisk blir kaldt om vinteren, mener lokallagsleder Sondre Båtstrand i Miljøpartiet De Grønne i Bergen.