– Byrådet bryter grunnloven

Byrådet i Bergen er ansvarlig for en politikk som fratar beboere i utsatte områder deres grunnlovfestede rett til et sunt miljø. Selv om økende biltrafikk fører med seg støv, støy, arealbeslag og forurensning med både lokale og globale konsekvenser, har byråd og bystyrer fortsatt å legge til rette for nettopp økende biltrafikk. Miljøpartiet De Grønne har gang på gang påpekt at vi må snu utviklingen av hensyn til helse og miljø, men for styrende politikere har hensynet til bilene veid tyngre.

Last ned: Klage til Kontroll- og konstitusjonskomitéen

26. februar har målinger vist helsefarlig luft på Danmarks plass, samtidig som byrådet opphever de midlertidige tiltakene for bedre luft. Det er uansvarlig.

– Vi vet at det som trengs for å få ren luft i Bergen er bedre kollektivtilbud, rushtidsavgift, færre parkeringsplasser og bedre tilrettelegging for fotgjengere og syklister. Det må til om Bergens byråd skal respektere Grunnloven, mener lokallagsleder Sondre Båtstrand i Miljøpartiet De Grønne i Bergen.