Fotocredit: Illustrasjon: Helge Hopen

Bybane, ikke biler gjennom Ytre Sandviken

Resolusjon vedtatt på årsmøtet i Bergen MDG 27. januar 2018.

9. februar 2018

Resolusjon vedtatt på årsmøtet i Bergen MDG 27. januar 2018.

Det kommende vedtaket om trasé for bybanen fra sentrum til Åsane handler om mye mer enn et trasévalg. Det handler om hvorvidt vi ønsker å bidra til å bygge gode, grønne bymiljø.
Da planene ble lagt for bybane i Bergen, var målet at bybanen skal styrke bymiljøet ved å:
– bygge opp under mål for byutviklingen
– bidra til miljøvennlig byutvikling
-være et synlig og integrert identitetsskapende element i bymiljøet
– bidra til effektiv ressursbruk
På E39 gjennom Ytre Sandviken dundrer 55 000 biler daglig på den firefelts motorveien.
All forskning viser at veitrafikkstøy øker stressnivået i kroppen og svekker immunforsvaret.
Livskvalitet og søvnkvalitet svekkes. Sjansene for sykdom øker.
Miljøpartiet De Grønne står for en grønn politikk som skal ivareta bomiljø og mennesker.
God, grønn bypolitikk betyr å gjøre de grepene som må til for å sikre en infrastruktur som gjør det mulig å utvikle grønn politikk på andre områder.
Å flytte bilene til tunnel og legge bybanen i dagen sammen med sykkeltrasé, er eneste alternativ dersom vi skal ta MDGs grønne blikk på verden på alvor.
Vi må sikre at vi får en synlig og identitetsskapende bybane i stedet for to kilometer motorvei med 55.000 biler hver dag. Det gir bedre luft og redusert støy for de som bor der, som går på skole der, som driver idrett der. Det vil gi en attraktiv sykkelvei uten støy og eksos. Det vil gi nye muligheter for byutvikling og fortetting, slik at Bergen skal utvikle seg til en grønnere by.
Å legge bybanen i dagen og flytte bilene til en forlenget Fløyfjellstunnel sies å bli noe dyrere enn å kjøre banen i tunnel og fortsette å la 55 000 biler daglig dundre gjennom Ytre Sandviken. Og det vil ta litt lenger tid. Men det valget vi tar i dag legger premissene for utviklingen av Bergen for mange generasjoner fremover. Dette er en historisk mulighet til å ta de grepene som trengs for å flytte Bergen i en grønnere retning.
Å drive politikk er å ville noe, stå for noe. Da må vi tørre å stå for det som vil være god, grønn politikk – selv om det er litt større utfordringer med å få det gjennomført.
Miljøpartiet De Grønne i Bergen ønsker derfor at bybanen legges i dagen gjennom Ytre Sandviken og at bilene føres i tunnel.