By til salgs

Miljøpartiet De Grønne kjemper for åpenhet og demokrati.

Politikerne må komme på banen og ta grep: Miljøpartiet De Grønne i Bergen vil at bystyret skal fremme klare mål og utarbeide en egen reiselivsstrategi, skriver Diane Berbain. Innlegget sto på trykk i BT 8. juni 2012.

«5. juni skrev journalist Frode Bjerkestrand en kommentar i BT om en by
som «bøyer seg baklengs for turistindustrien». Vi kan blant annet
takke Innovasjon Norge og Fjord Norge for å ha gjort et formidabelt
arbeid i utlandet for å få destinasjonen Bergen, inngangsporten til
Fjordriket, til å bli kjent. Det er bare å ta en titt i årsberetningen
2011 til Bergen Reiselivslag der kampanjene er ramset opp. Bergen er
et «produkt» å være stolt av, og turistene bør ønskes velkommen
uansett hvor mye eller hvor lite de legger ut. Hvordan de fraktes hit
og måten de går rundt i sentrum bør man diskutere og løse politisk, og
jeg deler Bjerkestrands bekymringer. Jeg skulle likevel gjerne sett en
dypere analyse, og utfordrer BT til å se nærmere på hvorfor og hvordan
vi kom til det punktet at vi i dag har et sentrum til salgs.
Avisens journalister har nok fått med seg at Bergen Reiselivslag har
utarbeidet en Strategisk reiselivsplan for 2011-2015. Skal man
etterlyse større politisk handling på det området blir det ikke så
enkelt. I Strategisk næringsplan for Bergensregionen 2010-2014 og
Handlingsplan for næringsutvikling i Bergen 2011-2012, begge vedtatt
av bystyret, er reiseliv en del av satsingsområdet. Likevel er den
viktige turistnæringen og næringspolitikken i Bergen ellers sterkt
avpolitisert. Komitéen for Kultur, Idrett og Næring er kanskje den
komitéen som har færrest saker på agendaen for hvert møte. De som
jobber kanskje mest på det området er Bergen Næringsråd, Business
Region Bergen AS (BRB) og spesielt deres samarbeidspartnere, blant
annet Bergen Reiselivslag. Det er verdt å granske BRB nærmere, for det
ble etablert som næringsutviklingsselskapet til kommunen, men kommer
aldri til komitéen eller bystyret for å rapportere om hva de driver
med. Det er oppsiktsvekkende at politikerne har satt seg selv så til
de grader på sidelinjen.
I 2009 spurte Terje Ohnstad fra Ap i Komité for finans «om det kan
etableres et eierskapsforum i BRB der opposisjon og posisjon i
eierkommunene møtes to ganger i året». Lisbeth Iversen, som da var
byråd for byutvikling, næring og klima, svarte følgende: «I
forbindelse med større strategiske prosjekt og presentasjoner, vil BRB
invitere både posisjon og opposisjon i eierkommunene til
informasjonsmøter. Det vil være naturlig at slike informasjonsmøter
gjennomføres 2 til 3 ganger årlig. En slik løsning ansees ikke å være
i strid med aksjonæravtalen, og vil være gjennomførbar i regi av BRB.»
Vi venter fremdeles, og opposisjonen har ikke akkurat lagt press på
byrådet. Det prøver Miljøpartiet De Grønne å endre på når vi nå reiser
spørsmålet igjen i et skriftlig spørsmål til til Komitéen for Kultur,
Idrett og Næring.

Eksterne AS som BRB og kommunale foretak er veldig typiske eksempler
på markedsstyring, og det er ikke rart at politikerne får svekket
kontroll og innsikt når de gir fra seg innflytelsen til eksterne AS.
Sentrum er altså til salgs fordi politikerne tenker økonomi og ikke
politikk. Bergen er redusert til et produkt, og det er kun det som
teller.
Som Frode Bjerkestrand påpeker, er turistnæringen viktig. Derfor kan
den ikke overlates kun til markedskrefter. Politikerne må komme på banen
og ta grep: Miljøpartiet De Grønne i Bergen vil at bystyret skal fremme klare mål og
utarbeide en egen reiselivsstrategi.