Business Region Bergen: mer demokratisk styring

Offisiell logo til BRB

Business Region Bergen ble etablert som næringsutviklingsselskapet til kommunen, men kommer aldri til komitéen for Kultur, Idrett og Næring eller bystyret for å rapportere om hva de driver med.

– Det er oppsiktsvekkende at politikerne har satt seg selv så til de grader på sidelinjen, sier Sondre Båtstrand.

Representanten Sondre Båtstrand (MDG) har til Komité for Kultur, Idrett og Næring 050612 fremsatt følgende spørsmål:

«Business Region Bergen
I forbindelse med muntlig spørsmål nr 29 i Komite for finans 281009 fra repr Terje Ohnstad (A) vedr Business Region Bergen (saksnr 200909030-36), fremsatte han følgende anmodning:
«Komite for finans ber byrådet vurdere om det kan etableres et eierskapsforum i BRB der opposisjon og posisjon i eierkommunene møtes to ganger i året.»
Lisbeth Iversen, daværende byråd for byutvikling, næring og klima, besvarte spørsmålet:
«I forbindelse med større strategiske prosjekt og presentasjoner, vil BRB invitere både posisjon og opposisjon i eierkommunene til informasjonsmøter. Det vil være naturlig at slike informasjonsmøter gjennomføres 2 til 3 ganger årlig. En slik løsning ansees ikke å være i strid med aksjonæravtalen, og vil være gjennomførbar i regi av BRB.»

Jeg ber byråden svare på følgende spørsmål:
1.    På hvilken dato skal BRB invitere til møte med opposisjonen og den ansvarlige komitéen?
2.    Hvor mange møter har det vært siden 2009?»

Vi venter fremdeles, og opposisjonen har ikke akkurat lagt press på byrådet. Det prøver Miljøpartiet De Grønne å endre på når vi nå reiser spørsmålet igjen til komitéen.
Eksterne AS som BRB og kommunale foretak er veldig typiske eksempler på markedsstyring, og det er ikke rart at politikerne får svekket kontroll og innsikt når de gir fra seg innflytelsen til eksterne AS. Bergen er altså til salgs fordi politikerne tenker økonomi og ikke politikk. Vi er bekymret for at næringspolitikken i byen er sterkt avpolitisert og at Bergen er redusert til et produkt.
Det sier seg selv at næringspolitikk er viktig! Derfor kan den ikke overlates kun til eksterne AS. Politikerne må komme på banen og ta grep. Komitéen for Kultur, Idrett og Næring er kanskje den
komitéen som har færrest saker på agendaen for hvert møte, Næringsseksjonen er veldig liten. Med andre ord har politikerne svak demokratisk kontroll. Miljøpartiet De Grønne i Bergen vil at næringsutviklingen i Bergen blir basert på realt samarbeid og politisk demokratisk styring.