– Budsjettet tar ikke luftkrisen på alvor

Forurensing
Forurenset luft i Bergen. Foto: Prillen (CC BY-SA 3.0)

I dag la byrådet frem forslag til budsjett for 2012. Miljøpartiet De Grønne reagerer på at ordningen med vrakpant for oljeovner blir avviklet, at helseskader fra luften ikke skal legges frem før i slutten av 2015, at sosialsatsene heller ikke i år ser ut til å bli indeksregulert, og at støtten til dyrevernorganisasjoner ikke blir økt.
– Med den dårlige luften i Bergen er vi nødt til å fase ut oljeovner. Byrådet lener seg på lav etterspørsel når ordningen med vrakpant blir foreslått avviklet, men byrådet burde heller ta ansvar for å øke etterspørselen, sier påtroppende bystyremedlem Sondre Båtstrand i Miljøpartiet De Grønne.

I budsjettet fremgår det at byrådet først ønsker å ha en oversikt over  helseeffekter av luftforurensingen i Bergen innen utgangen av 2015.
– Det virker som at byrådet ikke vil vite om helseskader. Vi kan ikke vente i over fire år – vi må ha fakta på bordet nå. Allerede i år 2000 mente Statens forurensningstilsyn at opptil 140 bergensere dør årlig på grunn av luften, og siden det har det blitt mer enn 30 000 flere biler i Bergen. Da kan vi ikke vente til etter neste lokalvalg før vi får oppdaterte fakta.

Byrådet øker heller ikke støtten til dyrevern, som står stille på 128 000 kr fordelt på 100 000 kr til Dyrebeskyttelsen Bergen og 28 000 kr til Dyrebeskyttelsen Hordaland.
– Vi mener det er på tide med et løft for dyrene, og synes det er for svakt å holde støtten på et så lavt nivå. Dyrevernorganisasjoner gjør en kjempeinnsats for å redde dyr fra lidelse, og fortjener langt mer støtte – for ikke å si opprettelse av Dyrenes Hus med leiefritak.

De Grønne er også skuffet over manglende løft for sosialhjelpsmottakere:
– Mange sosialhjelpsmottakere blir stående på dagens nivå, til tross for generell prisøkning i samfunnet. Det blir enda et år uten indeksregulering, og det er vi grønne lite fornøyde med.