Fotocredit:

Bryggen under vann

17. januar 2020

Ekstremvær er ikke et ukjent fenomen for bergensere, og vil trolig ikke være det i fremtiden heller. Men når store flommer som den vi så på onsdag inntreffer, skjer dette såpass sjeldent at vi måtte ta oss en titt. Derfor stilte vi opp som nysgjerrige turister, fordi slikt er litt uvanlig for oss. Vi kunne se at Zachariasbryggen nærmest lå i vannhøyde, med noen deler av kaien under vann. Dreggekaien ved bryggen var totalt oversvømt, og vi kunne se folk i kajakk padle over bryggen. Værfenomener som stormflo har skjedd tidligere i Bergen, og forekommer rimelig sjeldent. I avisene omhandles det som “20-års flom”, men da må man kunne spørre seg hvorfor de siste slike flommene på Bryggen hendte i 2005 og i 1997, da det er særdeles oftere enn 20 år mellom hver gang.

 

Det finnes såklart noen naturlige årsaker til hvorfor flommen på Bryggen fant sted på onsdag. Det har å gjøre med at det var stormflo, sterk vind mot kysten, og lavtrykk. Det var i tillegg høyt tidevann. Samtidig så ser vi at slike ekstremværtilstander oftere og oftere enn det vi tidligere har opplevd; global oppvarming forårsaker at havnivået stiger og dermed vil det oftere og oftere bli oversvømmelser. På samme tid som ekstremværet i Australia har ført med seg enorme skogbranner, har vi på motsatt side av kloden ekstreme vanntilstander. Ekstremvær er noe vi ser mer og mer av i verden, og noe som vil bli normen heller enn “ekstremt” i fremtiden.

 

Gruppeleder Øystein Bønes var tilstede for å ta en titt på tilstanden til Bryggen på onsdag, og sa morsomt at “om man ønsker å ta seg en pils på Zachariasbryggen i 2050, må man stemme MDG”. Dog et noe spøkefullt utsagn, er det ikke nødvendigvis usannheter i uttalelsen. Skal man unngå ekstreme værtilstander i årene fremover, må vi opprettholde klodens naturlige værbevegelser. Nedbryting av natur, utslipp av klimagasser, og andre klimaødeleggende aktiviteter fører til at været endrer seg.

 

Bystyrerepresentant Paul Johannessen hadde dette å si om onsdagens stormflo: “I fremtiden vil ikke ungene våre skjønne hva vi snakker om når vi prøver å forklare hvordan verden var med et mer stabilt klima. Nå gjelder det å gjøre alt vi kan for å begrense videre endringer”.