Bruker tre ganger mer på å drepe dyr enn å hjelpe dyr

Foto: Pieter & Renée Lanser, CC BY 2.0
Foto: Pieter & Renée Lanser, CC BY 2.0

Bergen kommune bruker 128 000 kr i året på å støtte omplassering av hjemløse dyr, mens Mattilsynet i Bergen og omland bruker mer enn 430 000 kr i året på å ta livet av hjemløse dyr, hovedsakelig eierløse katter, ifølge tall Miljøpartiet De Grønne har innhentet fra Mattilsynet.

– Det er fortvilende at det blir brukt mer penger på å ta livet av hjemløse dyr enn å hjelpe dem. Vi trenger en helt ny tilnærming, og hvis vi bruker pengene riktig, kan vi forebygge mye lidelse, sier bystyremedlem Sondre Båtstrand (Miljøpartiet De Grønne).

– Hjemløse dyr er sviktet av menneskesamfunnet, og er i dag helt avhengige av oppofrende idealister. Offentlige myndigheter må komme på banen, og lokalt må vi bruke penger på å etablere Dyrenes Hus, øke støtten til dyrevernorganisasjoner, og subsidiere sterilisering/kastrering og ID-merking av dyrene. 430 000 kr kunne reddet mange dyr.

– Mattilsynet bør dekke behandling av skadde dyr, ikke bare avlivning. Dagens praksis gir helt feil signal, mener Sondre Båtstrand, som presiserer at det er bra at avlivning blir subsidiert slik at ingen nøler med å levere skadde/døende dyr til veterinær.

Gjennom Mattilsynet dekker staten kun utgifter til avlivning av eierløse og ville dyr, mens behandling og omplassering er utgifter som stort sett blir dekket av frivillige idealister. I budsjettet for 2012 har Bergen kommune satt av 128 000 kr til organisasjoner som driver med behandling og omplassering av hjemløse dyr, mens Mattilsynet i 2011 brukte 434 543 kr på avliving av eierløse og ville dyr i området Bergen og omland (Bergen, Os, Fjell, Sund, Øygarden, Askøy, Osterøy, Modalen, Meland, Lindås, Radøy, Austrheim, Fedje, Masfjorden og Gulen). – Dette er dyr som er levert inn av lekfolk til dyrleger rundt om i distriktet, og hvor behandling og evt. omplassering (av eierløst) vurderes av dyrlegen som uaktuelt, skriver Mattilsynet i svaret til De Grønne. Vi får også opplyst at pengene hovedsakelig går til å avlive hjemløse katter.

Les oppslag i Byavisen: Etterlyser forebygging.