– Bergenserne puster inn nok gift!

Miljøpartiet De Grønne i Bergen reagerer sterkt på Monica Mælands uttalelser i dagens BT: Hun mener bergenserne betaler nok i avgifter. De Grønne mener bergenserne puster inn mer enn nok giftig luft.

– Vi har forskning som viser at lavtlønte tjener på køprising og at småbarnsfamilier heller vil ha mer tid enn mer penger. Vi har forskning som viser at køprising fungerer – og vi har forskning som dokumenterer sammenhengen mellom biltrafikk og luftkvalitet. Men på ideologisk grunnlag avviser byrådslederen forskning. Det er rett og slett et trist skue, mener lokallagsleder Sondre Båtstrand i Miljøpartiet De Grønne i Bergen.

– Det er latterlig å skylde på været. Været har ikke skapt elendig luftkvalitet! Det er jo vanligvis været som sprer forurensingen, men det er fortsatt menneskene som forurenser, og byrådet som legger til rette for enda mer forurensning!

Miljøpartiet De Grønne i Bergen vil gjøre krisetiltakene permanente, og etterlyser rushtidsavgift og gratis buss i rushtiden, sammen med flere kollektivfelt, færre parkeringsplasser og bedre kollektivtilbud og bedre tilrettelegging for fotgjengere og syklister.

– Byrådet har hele tiden sagt at forrige periode med ekstrem forurensning var uventet, men byrådet fører jo en politikk som skaper ekstreme situasjoner. Ingen ansvarlig politiker kan bli overrasket over at økt bilisme gir økt forurensning, og at det faktisk blir kaldt om vinteren, mener lokallagsleder Sondre Båtstrand i Miljøpartiet De Grønne i Bergen.