Bergen som sykkelby!

På sykkel i Bergen. Foto: Kyrre Sørensen/Korellers.no, CC BY-NC 3.0
På sykkel i Bergen. Foto: Kyrre Sørensen/Korellers.no, CC BY-NC 3.0

I årsmeldingen for luftkvalitet i Bergen kan vi lese at sykkelbruken i byen gikk ned med 16,7 % mellom 2009 og 2012. Det er en alvorlig utvikling i en by som tar mål av seg å arrangere sykkel-VM om fire år, men det finnes nok av gode løsninger, skriver Sondre Båtstrand i BA søndag 9. juni.

Økt sykkelbruk har en rekke positive effekter for både byen som helhet og for dem som setter seg på sykkelsetet. Flere syklister betyr færre bilister, kortere køer og mindre forurensning, så vel som helsegevinster for den enkelte syklist. Bedre helse gir også lavere utgifter i helsevesenet og trygdesystemet, slik at Transportøkonomisk institutt har beregnet at økningen i sykkelbruk i Sandefjord og Larvik fra 2006 til 2010 har gitt en helsegevinst verdsatt til 100 millioner kroner for hver av byene. Bergen har dessverre gått i motsatt retning.

I bystyrets møte i mai hadde vi flere sykkelsaker på sakskartet. Før luftmeldingen ble behandlet gikk bystyret med stor entusiasme inn for at Bergen skal søke om å bli arrangørby for sykkel-VM i 2017, og det ble tatt et par forsiktige steg i retning av bedre forhold for syklister. Bystyret ga grønt lys for sykkelveier på strekningene Allestadveien-Skarphaugen og Mindre Alle-Fabrikkgaten. Det er positivt at det skjer noe, men det skjer altfor lite.

Miljøpartiet De Grønne vil ha fortgang i arbeidet med å gjøre Bergen til en sykkelby, og da holder det ikke med klattvis utbygging av sykkelveier. Vi trenger et sykkelveikontor etter modell av Bybanekontoret, som kan gjennomføre en storstilt utbygging av et sammenhengende sykkelveinett og ekspresssykkelveier slik København satser på. Vi kan også lære av København når det kommer til å rydde sykkelveier. Andre viktige tiltak er å tilby trygg sykkelparkering under tak, garderober på arbeidsplasser, og offentlige sykkelpumper.

Sykkel-VM i Bergen kan bli en folkefest, men det blir pinlig om mesterskapet skal avholdes i en by der stadig færre bruker sykkelen i hverdagen. La oss gjøre Bergen til en sykkelby!