Fotocredit: VectorOpenStock, CC BY-SA 3.0

Bergen må ikke legitimere skatteunndragelse

Resolusjon vedtatt på årsmøtet i Bergen MDG 27. januar 2018.

9. februar 2018

Resolusjon vedtatt på årsmøtet i Bergen MDG 27. januar 2018.

Bergen kommune kjøper i dag varer og tjenester fra mange firmaer, det være seg alt fra catering-selskap til private barnehager. Velferdsstaten vår er basert på at disse selskapene betaler skatt. Den siste tiden har media vært preget av skandalen Paradise Papers. Dette har vært et globalt gravejournalistisk samarbeid som har avslørt mange enkeltpersoner og selskaper som gjemmer penger i skatteparadiser. Et såkalt skatteparadis-land blir kjennetegnet ved:
1. Svært lav eller ingen skatt på kapitalinntekt
2. Lite eller ingen innsyn i saker om eierskap
3. Manglende eller mangelfull informasjonsutveksling med andre land og jurisdiksjoner om skattemessig tilhørighet
Det er et stort problem at noen unnlater å betale skatt. Bergen kommune tjener selv på å gjøre noe med denne urettferdige og uholdbare situasjonen. Ved å benytte seg av slike skatteparadiser unngår selskapene å betale kapital- og inntektsskatt. Når selskaper Bergen handler med lurer unna skatt på denne måten går dette utover den ærlige skattebetaler, enten i form av dårligere offentlige tilbud, eller ved at de må betale mer skatt.
I et globalt perspektiv er konsekvensene enda større. I en rapport utarbeidet av FN sin økonomiske kommisjon for Afrika og Den afrikanske unionen, blir det anslått at det Afrikanske kontinent har mistet mellom 1200 og 1400 milliarder dollar de siste tretti årene gjennom denne formen for kapitalflukt. Dette gjør at kapitalstrømmen ut fra Afrika, på grunn av bruken av skatteparadiser, er større enn bistandsmidler som kommer inn.
Allerede har minst ti kommuner startet arbeidet for å bli skatteparadisfrie soner. Bergen kommune må derfor på generelt grunnlag ta avstand fra de urettferdige og skadelige konsekvensene skatteparadiser kan ha. Kommunen burde utrede hvorvidt en kan ekskludere selskaper med tilknytning til skatteparadiser gjennom anbud og avtaler. Et annet effektivt tiltak er å innføre land-for-land rapportering som en del av innkjøpskravene til kommunen.
Vi må gjøre vårt for en mer rettferdig verden, både på lokalt og internasjonalt nivå. Ved at Bergen fortsetter å handle med selskaper som bruker skatteparadiser legitimerer vi denne formen for skatteunndragelse.
F1: “Bergen kommune erklærer seg som skatteparadisfri sone.”
F2: “Bergen kommune skal utrede hvorvidt en kan ekskludere selskaper med tilknytning til skatteparadiser gjennom anbud og avtaler.”
F3: “Bergen kommune skal innføre land-for-land rapportering som en del av innkjøpskravene til kommunen.”