Bergen kan unngå statlig overstyring

Forurensing
Forurenset luft i Bergen. Foto: Prillen (CC BY-SA 3.0)

– Hvis byrådet er så opptatt av at køprising må vedtas lokalt, er det bare å stemme for forslaget De Grønne legger frem i kveldens bystyremøte, sier bystyrerepresentant Sondre Båtstrand.
 
Tre måneder etter at De Grønne leverte interpellasjon om tiltak for friskere luft i Bergen, kommer forslagene endelig opp til votering i bystyret i kveld. Køprising, som regjeringen vurderer å tvinge storbyene til å innføre, er blant de foreslåtte tiltakene:
– Det beste er selvsagt om bystyrene selv fatter alvoret og vedtar køprising lokalt. Det har Bergen bystyre muligheten til å gjøre i kveld.
 
Her er forslagene i De Grønnes interpellasjon:
 
1. Bystyret ber Byrådet legge frem en pakke med akuttiltak for luften, med ønske om umiddelbar realisering av:
– innføring av køprising og ekspressbusser
– vinterøkning av bompenger til 25 kr per passering
– nedsatte vinterfartsgrenser som vil gi mindre svevestøv
– vinterstengning av minst 500 parkeringsplasser i sentrum
– reservasjon av minst 75 p-plasser i Klostergarasjen til gratis parkering for el-biler
– kollektivfelt på alle innfartsårer, inkludert sammenhengende kollektivfelt fra Åsane til Kokstad
– omdirigering av supplybåter til andre nærliggende havner
– gjeninnføring av vrakpant på både gamle vedovner og alle oljeovner
– bedre brøyting av gang- og sykkelveier
– økning av bompengesatser til 100 kr per passering om luftmålerne lyser oransje eller rødt, sammen med gratis ekspressbusser
2. Bystyret ber Byrådet legge press på fylkeskommunen for å styrke kollektivtilbudet i Bergen, med langt flere buss- og baneavganger, og en vinterpris med enhetstakst på 20 kr.