Bergen kan bli Vestlandets humlehovedstad

5. juni er det Verdens miljødag, og i år bruker De Grønne dagen til å kjempe for verdens humler og bier. Grønne aktivister deler ut humlevennlige frø i sentrum rundt kl 13 og 16.

 

4. juni 2015

– Det er en kjent sak at humlene og biene er alvorlig truet. Disse insektene står for en tredjedel av verdens matproduksjon, og det er derfor viktig å trygge deres overlevelse, også sett fra et menneskelig perspektiv, sier toppkandidat for MDG i Bergen, Sondre Båtstrand.

Skulle biene tatt seg betalt for all hjelpen i landbruket ville menneskene fått en årlig regning på 1300 milliarder kroner. Da kan selv den mest kyniske være enig i at vi kan koste på oss å redde biene.

Humler og bier er truet i også i Norge, 12 norske villbiearter har allerede forsvunnet. Som et svar på dette lanserte regjeringen kampanjen “Summende hager” i fjor, dette er en holdningskampanje og en oppfordring til privatpersoner om å ta vare på insektene i egne hager. Miljøpartiet De Grønne mener at dette ikke er nok.

– Den landbrukspolitikken som regjeringen legger opp til, hvor store gårdsbruk og monokulturer belønnes, vil få katastrofale følger for pollinatorene. Det er bra at regjeringen oppfordrer til dugnad for å redde humler og bier, men hovedansvaret for å bevare økosystemene skal og bør ligge hos myndighetene, ikke hos den enkelte hageeier, sier Båtstrand.

På Verdens miljødag 5. juni tar De Grønne del i dugnaden for biene og humlene, og vil dele ut fem hundre poser med bie- og humlevennlige frø. Samtidig mener partiet det er mye Bergen Kommune kan gjøre, som ikke den enkelte bergenser skal ta ansvar for. I nåværende bystyre har De Grønne allerede foreslått å fase ut sprøytemiddelbruk. Andre viktige til tiltak er å beplante parker og grøntområder med bie- og humlevennlige planter, verne seljetrær som blomstrer om våren, sikre grønne korridorer i byrommet, anlegge grønne tak og støtte opp om økologisk landbruk.

Forskning tyder på at byene kan spille en viktig rolle for bier og humler. – Det er mye som kan gjøres for humler i urbane områder og det vil gi store utslag på bestanden, sier professor Atle Mjelde fra Universitetet i Oslo. Dette skyldes at byene varmes opp mer enn omlandet, og at det gjerne plantes ulike blomster her slik at det blomstrer i bybedene større deler av året.

– Vi ønsker å gjøre Bergen til Vestlandets humlehovedstad, sier Båtstrand. – En grønn by skal summe og kvitre.

Miljøpartiet De Grønne vil dele ut frø i sentrum mellom kl 13 og 17 på fredag.