Fotocredit:

Bergen er tilbake som fairtrade-by!

MDG har lenge arbeidet for at Bergen skal få tilbake statusen som fairtrade-by. I dagens bystyremøte kunne finansbyråden fortelle at målet er nådd!

21. mars 2018

MDG protesterte da Bergen mistet statusen som fairtrade-by, men nå kan vi juble for at Bergen er tilbake som en by som satser på rettferdig handel. Det er gode nyheter at Bergen skal bruke sin betydelige forbrukermakt til å bidra til en mer rettferdig verden!

I dagens bystyremøte stilte gruppeleder Sondre Båtstrand spørsmål til byrådet om status for arbeidet med økte innkjøp av lokalprodusert og økologisk mat. Den etterlyste saken kommer til høsten, og byråd Dag Inge Ulstein kunne i tillegg fortelle at Bergen nå igjen kan smykke seg med tittelen fairtrade-by.

– Vi er ikke i mål, men dette er et positivt og viktig steg i riktig retning, sier Sondre Båtstrand (MDG).

Statusen som fairtrade-by innebærer:

  1. Politisk vedtak om at kommunen skal være en Fairtrade-kommune.
  2. En nedsatt styringsgruppe med tre funksjoner: politisk støtte (dvs. kontakt med, og vedvarende forankring i lokalpolitikken), kontakt med kommunens innkjøpsavdeling og kontakt med Fairtrade Norge.
  3. Innkjøp av Fairtrade-sertifiserte varer innen minst to produktkategorier, hvorav den ene må være kaffe. Det settes progresjonsmål ut i fra dagens status, som så følges opp gjennom innkjøp.
  4. Minst en kontaktperson til Fairtrade-Norge (skal alltid være oppdatert).

Dessuten oppfordres Fairtrade-kommuner til:

  1. å ha kontakt med sivilt samfunn, handelsstand, næringsliv og interesseorganisasjoner. Ta gjerne disse med inn i styringsgruppen.
  2. å ha tilknytning til lokal grasrot (se utfyllende informasjon i søknadsskjemaet).
  3. å drive informasjonsarbeid og aktiviteter tilknyttet Fairtrade overfor kommunens innbyggere (se forslag i søknadsskjemaet).

Dette spørsmålet ble stilt i bystyret:

«I De Grønne er vi varme tilhengere av satsing på lokal og økologisk mat. Bergen kommune har en betydelig forbrukermakt gjennom sine innkjøp, og vi mener kommunale innkjøp må brukes bevisst for å støtte opp om ønskede politiske mål.

I Klima- og miljøplan Bergen kommunes virksomhet 2017-2020 heter det: «Det er ønskelig å bruke mer lokalprodusert og økologisk mat i kommunen. Temaet skal utredes, og det lages en politisk sak om hvordan dette kan gjøres».

Spørsmål:

Hva er status på arbeidet og når kommer saken til bystyret?»