– Bergen ber om slutt på sirkuselefanter

Foto: Miljøpartiet De Grønne i Bergen CC BY-SA 3.0

Et flertall i Bergen bystyre ber regjeringen få fortgang i arbeidet med å forby elefanter på sirkus. – Et viktig signal, sier bystyremedlem Sondre Båtstrand fra Miljøpartiet De Grønne, som fremmet forslaget.

De Grønne fikk ikke flertall for forslaget om at Bergen kommune skal nekte utleie av kommunale anlegg til sirkus som bruker dyr, men det ble et gledelig flertall for å be nasjonale myndigheter forby elefanter i sirkus. Mattilsynet foreslo i 2009 slutt på elefanter i sirkus, men forslaget har blitt motarbeidet i regjeringen, og sittende landbruksminister har varslet at han vil ovcerkjøre fagkunnskapen og tvinge gjennom fortsatt elefanter i sirkusene.

– Bystyret ber byrådet anmode nasjonale myndigheter om å få fortgang i arbeidet med å forby elefanter (og andre dyr) i sirkus, heter det i vedtaket som fikk 37 av 67 stemmer. Det ble støttet av Arbeiderpartiet, Venstre, KrF, SV, Rødt og Byluftlisten, i tillegg til Miljøpartiet De Grønne.

– Det ble en god debatt der mange partier uttrykte bekymring for dyrevelferden i sirkusene, men flere mente at det ikke er en lokal sak. De kunne i hvert fall støtte tilleggsforslagt, og det ser jeg på som en halv seier. Det ble ikke lokalt forbud mot sirkusdyr, men vi fikk samlet bystyreflertallet om et klart signal til nasjonale myndigheter. Det er ett skritt frem for dyrene, sier Sondre Båtstrand, som representerer Miljøpartiet De Grønne i Bergen bystyre.