Ber Matfestivalen droppe oppdrettslaksen

Fotografert av seiffert. Creative Commons-lisens. Navngivelse - Ikke-kommersiell - Del på samme vilkår, 2.0 Generisk

– Om Bergen Matfestival mener alvor med slagordet ”Råvarer til å vere stolt av”, må oppdrettslaksen forsvinne fra menyen, mener Miljøpartiet De Grønne i Bergen, som har sendt brev til festivalledelsen med oppfordring til å droppe oppdrettslaksen inntil næringen har lagt om til tette anlegg.

I helgen blir Bergen Matfestival arrangert på Bryggen. På menyen står lokal gårdsmat og sjømat.

– Vi grønne gleder oss over et flott tiltak som Bergen Matfestival, men vi synes det er helt feil at oppdrettsnæringen sniker seg inn i det gode selskapet. Oppdrettsnæringen ødelegger for annen lokal matproduksjon, sier lokallagsleder Sondre Båtstrand i Miljøpartiet De Grønne i Bergen.

Lakselus, rømminger og forurensning fra åpne oppdrettsanlegg er blant de største truslene mot villaksen og sjøørreten langs kysten, og Hardangerfjorden er et eksempel på hvor ille det kan bli. Vossolaksen er så godt som borte, og oppdrettsnæringen må ta en stor del av skylden.

Sei som beiter på overskuddsfôr fra oppdrettsanlegg blir uspiselig, og det er nok av fiskere som får sitt levebrød påvirket av næringen. Omfattende kloakkutslipp er også et økologisk problem forårsaket av oppdrettsnæringen.

I tillegg bruker oppdretterne flere kilo villfisk på å fôre opp ett kilo oppdrettslaks, slik at næringen faktisk forbruker mer mat enn den produserer.

Alt i alt mener vi at oppdrettsfisk ikke hører hjemme på Bergen Matfestival fordi oppdrettsnæringen i stor grad undergraver nettopp lokal og miljøvennlig matproduksjon. Inntil oppdrettsnæringen legger om til tette anlegg og strengere miljøkrav til fôr, mener vi at Bergen Matfestival bør si nei til oppdrettsprodukter.

Vi håper på positiv dialog med Matfestivalen, og vi ønsker festivalledelsen lykke til med årets arrangement. Neste år håper vi på festivalen kun slipper til de gode råvarene!