Bedre kildesortering, takk!

Kildesortering i offentlig bosspann i Athen. Foto: Papillus (CC BY-SA 3.0)
Kildesortering i offentlig bosspann i Athen. Foto: Papillus (CC BY-SA 3.0)

Kildesortering i offentlige bosspann og busser drevet på biogass fra innsamlet matavfall er blant De Grønnes forslag til en grønn avfallspolitikk, skriver 1. kandidat Sondre Båtstrand i et innlegg som har stått på trykk i BA.

Kildesortering er viktig miljøarbeid, men Bergen kommune ligger ikke så godt an. Det er for dårlig at vi ikke har henteordning for plast, papir og matavfall i hele kommunen, og at kildesortering ikke blir bedre belønnet. Matavfall kan sammen med slam brukes til å produsere miljøvennlig drivstoff til byens busser, men det meste av matavfallet ender i dag opp i forbrenningsanlegget i Rådalen. Om du har prøvd å sette fyr på matavfallet ditt, vet du at det er liten brennverdi i det…
Bergen trenger også flere returpunkter, for det er nok slik at jo lenger avstand til nærmeste returpunkt, jo færre tar seg bryet med å kildesortere. Vi trenger også renovasjonsgebyrer som i større grad belønner minst mulig usortert restavfall, og offentlige bosspann kan også tilrettelegges for kildesortering. I flere land er det vanlig å se bosspann med flere rom for ulike typer avfall. Det må vi kunne få til også i Bergen.
På gjenvinningstasjonene burde det være gratis å levere sortert avfall, mens usortert avfall blir bli dyrere. På den måten vil vi stimulere kildesortering og hindre at verdifulle ressurser går til spille. Avfallsforbrenning må være siste utvei, ikke normalen. De hundrevis av millioner som er brukt på å bygge ut forbrenningsanlegget i Rådalen kunne med fordel gått til mer miljøvennlige tiltak.
Miljøpartiet De Grønne mener avfall er ressurser på avveie, og vil arbeide for å gjøre Bergen til en foregangsby på kildesortering.