Avinor svikter fremtiden

– Det vil være et svik mot fremtiden å legge til rette for mer flytrafikk. Tenk om 800 millioner kroner heller hadde blitt brukt på jernbanen, sier stortingskandidat Sondre Båtstrand i Miljøpartiet De Grønne i Hordaland.

Miljøpartiet De Grønne mener at flytrafikkens rolle i transportmønsteret må reduseres radikalt av klare miljømessige grunner. Persontransport med fly bør være forbeholdt lange og/eller vanskelige strekninger. Rutene innenfor Sør-Norge bør i utgangspunktet erstattes av andre kollektivmidler, særlig tog. Miljøpartiet De Grønne vil ha høyhastighetstog mellom større norske byer.

Milliardinvesteringer i økt infrastruktur for flytransporten er ikke en bærekraftig strategi. Økt flytrafikk er et energisluk og gir store utslipp av klimagasser i tillegg til annen forurensning. Flytrafikken må reduseres gjennom betydelig opprustning av kollektivtrafikken, spesielt jernbanenettet. Vi må gi folk gode, miljøvennlige alternativer slik at de kan ta gode, miljøvennlige valg. Avinors planer for ti millioner årlige flypassasjerer på Flesland kan trygt skrinlegges, slik planene om videre utvygging av Værnes lufthavn utenfor Trondheim ble skrinlagt. Satsing på flytrafikk er rett og slett ikke fremtidsrettet.