Året som gikk: Årsmøte avholdt i forrige uke

Klikk for å sjekke dokumentet

Miljøpartiet De Grønne holdt årsmøte den 8. februar. I sammenheng med årsmøtet ble året
2011 evaluert. Konklusjonen er at arbeidet i Miljøpartiet De Grønne i Bergen i økende
grad har nådd ut til folk, og partiet har fått mer presseomtale enn noen gang tidligere.


Året 2011 var også et historisk år der partiet har fått sitt første mandat i Bergen bystyre.
Dette reflekterer en sterk innsats blant engasjerte medlemmer i lokallaget som har gjort en
framragende innsats i løpet av året, forteller gjenvalgt leder Lars Thore Fadnes som til daglig
jobber som lege og helseforsker. På årsmøtet ble følgende medlemmer valgt inn i det nye
styret:

Lars Thore Fadnes (leder), Florian Geyer (sekretær), Mari K. Berg (kasserer), Petter L.
Espeland (styremedlem), Knut Riisøen Gridseth (styremedlem), Marit Nygård Jakobsen (1.
vara), Johannes Slåttli (2. vara), Øystein Bønes (3. vara).

– I tillegg til å bidra til at Miljøpartiet De Grønne er Bergens grønneste parti, vil det nye styret
også jobbe for å bedre grasrotsdemokratiet ved å styrke arbeidet i bydelslag og blant unge
og studenter. Styret i lokallaget vil også fortsatt jobbe tett sammen med bystyregruppen,
poengterer Fadnes.

– Året 2012 kan bli et nytt historisk år der partiet kan få økende gjennomslag for grønn politikk
i Bergen bystyre. Samtidig jobber Miljøpartiet De Grønne fram mot Stortingsvalget for å
velges inn på Stortinget i 2013. Skal dette lykkes er det avgjørende at det store engasjementet
og den positive lagånden i lokallaget opprettholdes, avslutter Fadnes.