Gjennomslag: Øystein Bønes (bystyrerepresentant) og Eline Haakestad (midl. gruppesekretær) var på plass i og utenfor bystyresalen da De Grønne fikk sitt gjennomsalg nr. 100.
Fotocredit: Øystein Bønes (bystyrerepresentant) og Eline Haakestad (en slags midl. gruppesekretær) var på plass i og utenfor bystyresalen da De Grønne fikk sitt gjennomsalg nr. 100.

100 grønne gjennomslag!

I denne periodens siste bystyremøte fikk MDG sitt 100. egne gjennomslag! Med det har De Grønne i Bergen fått gjennom 100 egne forslag og vært med på 84 fellesforslag denne perioden (2015-2019). Av disse har 15 egne og 26 fellesforslag kommet i 2019.

23. oktober 2019

I dag fikk vår bystyrerepresentant, Øystein Bønes, gjennomslag for følgende merknad i Dyrk Bergen – Strategi for urbant landbruk:

Å bevare mest mulig av gjenværende gårdsbruk med matproduksjon er en viktig forutsetning for å kunne lykkes med urbant landbruk. Kommunen kan bidra til å sikre gårdsbruk forutsigbare inntekter fra “Inn på tunet” tjenester. Bystyret ber derfor byrådet vurdere å arbeide for at gårdsbruk som selger “Inn på tunet”-tjenester i større grad kan ha mer langsiktige avtaler med Bergen kommune. 

«Inn på tunet» tilbyr tjenester som er rettet mot oppvekst og opplæring, arbeid og arbeidstrening samt helse og omsorg på gårdsbruk. Du kan lese mer om «Inn på tunet» her.

De Grønne har også vært medforslagsstiller på en interpellasjon om at byrådet skal ta initiativ til en likestillingskonferanse i Bergen. Vi fikk med Ap, V, SV, R og UAV flertall for følgende vedtak:

Byrådet skal ta initiativ til å undersøke om Universitet og høyskole, arbeids -og næringsliv og/eller arbeids -og næringslivsorganisasjoner ønsker å bidra til å etablere en internasjonal, tverrpolitisk likestillingskonferanse sammen med politikere i Bergen, samt vurdere om en slik konferanse kan arrangeres jevnlig – for eksempel årlig eller annethvert år.

Og med det var det siste bystyremøtet denne perioden avsluttet vi kommer sterkere tilbake 30. oktober når det nye bystyret med syv MDG-representanter skal konstituere seg!