Økologisk og helhetlig politikk

Først sår lederskribenten tvil om 16-åringenes evne til å forstå politikk, og selv om avisen nyanserer, bærer argumentet preg av at fordi en del 16-åringer ikke forstår politikk, bør ingen 16-åringer ha stemmerett. Det er lange historiske tradisjoner for å utestenge grupper fra demokratiet på dette grunnlaget, enten det er snakk om arbeiderklasse eller kvinner: En trekker frem det negative hos grupper uten stemmerett, og unngår å vise til at de samme negative trekkene kan eksistere i grupper som allerede har stemmerett.

BA bruker lav oppslutning om Arbeiderpartet og Høyre som argument mot stemmerett til 16-åringer. At andre partier, inkludert Miljøpartiet De Grønne, har gjort det bra i skolevalgene, mener BA at «kan tyde på at ungdom har lett for å henge seg opp i enkeltsaker fremfor å sette seg inn i en politisk helhet. Det kan også tyde på at en del avgir proteststemmer, og i liten grad har satt seg inn i hvilken ideologi de ulike partiene står for». Det er en ganske drøy nedvurdering av våre velgere, BA!

Miljøpartiet De Grønne har en helhetlig politikk med omsorg for medmennesker, dyr og natur. Vi har masse enkeltsaker som sammen danner en politisk helhet. Enkeltsakene spenner over alle politiske saksfelt, fra kutt i arbeidsgiveravgiften for å stimulere sysselsetting, via styrking av psykisk helsevern, til økt kontantstøtte til småbarnsforeldre.

Hvis BA med «enkeltsak» sikter til miljøvern, så kan grønne velgere forsvare seg med at det i så fall er den største og viktigste enkeltsaken en kan ta utgangspunkt i. Innen «enkeltsaken» miljøvern, finner vi alt fra vern av biologisk mangfold, via økologisk landbruk og fornybar energi, til kritikk av vekstideologien i dagens politikk. Uten et trygt livsmiljø, virker raskt andre saker mindre viktige. Grønn politikk tar nettopp innover seg den økologiske helheten vi mennesker er del av.

Miljøpartiet De Grønne støtter senket stemmerettsalder ved lokalvalg, men vi ser at i et demokrati vil det alltid være diskusjon om hvem som skal ha stemmerett og hvem som skal holdes utenfor. Vi kan likevel forvente at debatten blir ført med redelige argumenter som ikke tråkker på våre velgere og sympatisører, enten de er 16 eller 60 år gamle.