Fotocredit:

Lokalet i Lodin Leppsgate 2b

Dersom du ønsker å bruke lokalet vårt i Lodin Leppsgate 2b, ta kontakt med vår fylkessekretær, Kristin Hammerås.

E-post: kristin.hammeras@mdg.no Tlf: 920 19 629