Janet Wiberg

10. kandidat, Ytrebygda

Janet Wiberg (65) er landskaps- og sivilarkitekt og bosatt i Ytrebygda. Hun vil fremme rammebetingelser for en byutvikling som baserer seg på bærekraftprinsippet og som favner naturen og verner om naturressursene.

Klikk her for å se hele valglisten