Ingrid Fjellberg

5. kandidat, Bergenhus

Ingrid Fjellberg (26) er nasjonal talsperson for Grønne Studenter og arbeider til daglig med miljø og informasjon i Studentparlamentets arbeidsutvalg ved Universitetet i Bergen. I tillegg har hun seks års yrkeserfaring som bartender i London, Amsterdam og Australia. Naturvern har alltid vært viktig for Ingrid, og sosial rettferdighet har de siste årene også blitt en gjennomgående hjertesak, blant annet via arbeid med vanskeligstilte i London og to år ved UWC Mahindra College i India. Politisk vil hun arbeide for et enklere og gladere liv i et varmere og mer medmenneskelig samfunn. Grønn byplanlegging, bilfrie gater i sentrum, human ruspolitikk, trygge skoleveier og ren luft er viktige mål for Bergen.

Klikk her for å se hele valglisten