FORESLÅ KANDIDATER TIL PROGRAMKOMITEEN

Ønsker du å delta i programarbeidet for Bergen MDGs nye lokalprogram for 2019-2023? Kjenner du noen andre gode kandidater? Da kan du melde inn ditt eller noen andres kandidatur i dette skjemaet.

Programkomitéen bir valgt på årsmøtet til Bergen MDG. Komitéen skal utarbeide et forslag til nytt arbeidsprogram for neste bystyreperiode. Programmet blir vedtatt på et eget programmøte. Komitéen vil bestå av 3 til 5 personer.

Det er styret i Bergen MDG som innstiller på programkomité og du kan melde inn kandidater her.