Forslag til MDGs topp ti for valget 2019

Fotocredit: Arild Hermstad
Miriam Akkouche

Miriam Akkouche
Miriam Akkouche er 23 år gammel norsk-algirsk kvinne fra Alta. For øyeblikket studerer hun arabisk og sammenlignende politikk ved Universitetet i Bergen. Miriams hjertesaker er mer forpliktende politikk på klimafeltet og mer fokus på miljø noe hun har vist igjennom hennes politiske arbeid. Hun har også engasjert seg på andre områder som f.eks. dyrevern, rettferdig fordeling, medmenneskelighet og integrering.
Miriam har representert MDg i kommunestyret i Alta. Hun har hatt en rekke verv etter valget i 2015, blant annet som gruppeleder, nestleder i Hovedutvalget for næring, drift og miljø, leder i et underutvalg, dispensasjonsutvalget, representant i interkommunalt avfallsselskap(VEFAS) og styremedlem i KS i Finnmark. Hun har også lang fartstid innad i partiet og ungdomspartiet som fylkesleder i Grønn Ungdom, landsstyrerepresentant, medlem i internasjonalt utvalg, lokallagsleder og vara til sentralstyret i MDG.

Øystein Bønes

Øystein Bønes.
40 år. Han har studert økonomi, statistikk og samfunnsfag ved Universitetet i Bergen.  Øystein har variert yrkesbakgrunn og jobber nå til daglig som salgskonsulent i Bedriftsrådgivning Vest AS. Han har hatt en lang rekke partiverv. Deriblant vært vararepresentant fra 2011 og senere fast representant i bystyret hvor han i dag er partiets representant i komite for barnehage, skole og idrett. Forøvrig er han også med i programkomiteen og styret i MDG Bergen. Han har et bredt politisk engasjement men er mest opptatt av byutvikling og transportpolitikk. Har vært sykkelpendler i Bergen halve livet!

Mona Høgli

Mona Høgli
Mona er en nyutsprungen pensjonist på 63 år som nå vil bruke tid og krefter på Miljøpartiet De Grønne. Hun startet sin yrkeskarriere som bibliotekar, var så journalist i avis og radio før hun gikk over til kommunikasjonsfaget og var kommunikasjonsdirektør i Helse Bergen i 15
år.
Begeistret og utålmodig kan være stikkord for Mona. Hun blir lett entusiastisk, og vil få ting gjort. Nå! Dette er helt avgjørende for den tida vi er inne i, vi har ingen tid å miste for å sikre en god fremtid for våre etterkommere.
Mona er trønder, men har bodd i Bergen i 20 år. Hun er gift, har i alt fem sønner/bonussønner, tre bonusbarnebarn og ett bonusoldebarn. Hun gleder seg til å være med på å farge Bergen grønn!

Eline Haakestad

Eline Haakestad
Eline er 23 år, kommer fra Lofoten og har bodd i Bergen siden 2014. For tiden tar hun en mastergrad i økonomisk geografi, regional utvikling og planlegging ved Universitetet i Bergen. Eline har vært aktiv i Grønne Studenter og Miljøpartiet De Grønne i Bergen siden hun flytta hit. I Grønne studenter har hun hatt verv som sekretær og leder for Bergen, og hun har vært generalsekretær for Grønne studenter nasjonalt. I 2017 var Eline talsperson i MDG Bergen sammen med Joakim Myklebust. Våren 2018 var Eline var jeg også på solidaritetsbrigade i Brasil, der hun fikk innblikk i kampen til De jordløses bevegelse (MST), som kjemper for retten til jord.

Paul Johannessen

Paul Johannessen
Paul er født og oppvokst i Sydney, Australia. 41 år. Han bor i Sandviken med kone og to barn. Utdannet innen TV- og filmproduksjon. Jobber nå som frilanser med filming, redigering, lydopptak og etterarbeid. Paul har obbet flere år ved Høgskulen på Vestlandet hvor han produserte undervisningsfilmer. Etter et treårig opphold i Tokyo ble han medlem av De Grønne med ønske om å bidra til kommunikasjonsarbeid og engasjere seg mer politisk. Han har streamet landsmøtet to år på rad og produserte filmer for valgkampen i 2015 og 2017. Tror på tilpasningsdyktighet til menneske.

Katrine Nødtvedt

Katrine Nødtvedt
Katrine er en 28 gammel kvinne fra Bergen, utdannet psykolog, og holder på med en doktorgrad om forbrukerpsykologi på Norges Handelshøyskole. Hun er spesielt engasjert i hvordan man kan legge samfunnet til rette for en grønn livsstil med høy livskvalitet, og i forbindelse med det er hun bl. a. interessert i sirkulær økonomi og grønne bo- og transportalternativer. Katrine er også opptatt av hvordan byen best mulig kan inkludere alle som bor her, noe hun tenker blant annet er viktig i skolen, i integreringstiltak, og i rusomsorgen. Katrine har tidligere vært aktiv i ungdomsorganisasjonen RE:ACT, der hun fikk mye erfaring med informasjonsarbeid og aktiviteter innen bærekraftig livsstil og tverrkulturell forståelse.

Håkon Opedal

Håkon Opedal
Håkon Nakkerud Opedal er 26 år og fra Kinsarvik i Hardanger, bosatt i Bergen. Jeg kom til Bergen for ti år siden da jeg begynte på videregående. Håkon har bakgrunn fra Unge Høyre, men meldte seg inn i MDG i 2013 på bakgrunn av sitt engasjement for klimasaken. Han har deltatt aktivt i alle valgkamper siden han ble politisk aktiv, og trives svært godt med velgerkontakt. Håkon liker godt å stå på stand og møte velgerne direkte i samtaler om hvordan vår politikk kan bidra til en bedre hverdag for mange. Hans største hjertesaker utenom miljø- og klima, er skole, oppvekst og studentliv. Håkon er student ved lærerutdanningen, og ønsker å bidra politisk til en bedre skolehverdag for barn og unge i Bergen.

Joakim Kyrre Myklebust

Joakim Kyrre Myklebust
Joakim (30) er utdanna sivilarkitekt og dagleg leiar i Bergen Arkitektkontor. I 2017 var Joakim talsperson for Bergen MDG. Fred på jord, rein luft i byen og gode byrom for folk er blant draumane han ber på. Politisk er han grunnleggande liberal, pasifist og ynskjer grøn
næringsutvikling og lågt økologisk fotavtrykk. Han utførte førstegangstjeneste som hovedtillitsmann for sivile vernepliktige og var styremedlem av European Bureau of Conscentious Objectors. I 2011 var han med å starte Grønne Studenter i Bergen.

Thor Haakon Bakke

Thor Haakon Bakke
Thor Haakon Bakke er 30 år og har en Master i ledelse fra LSE i England.Han jobber med kreftomsorg. Da Thor Haakon var 18 år dro han til Sør-Amerika for å jobbe et år på barnehjem. Samtidig forstod han alvoret av klimaendringene. Breene smelter og med det tilgangen på rent drikkevann. De i verden med minst merker klimaendringene mest. Thor Haakon ønsker et kaldere klima, og et varmere samfunn. Fra 2014 har Thor Haakon vært engasjert i De Grønne. Han har jobbet på Stortinget og på rådhuset i Oslo for byrådet, men først og fremst lagt ned mange frivillige timer i Bergen MDG.

Han gleder meg til nok en gang å bidra erfaringer og engasjement i valgkampen!

Josefine Gjerde

Josefine Gjerde
Josefine er 19 år gammel. Hun er oppvokst i Risør, Aust-Agder og flyttet til Bergen høsten 2018 for å begynne på bachelor i sammenlignende Politikk. Josefine har alltid vært veldig opptatt av dyrevern. Miljøpartiets fokus på dyrevern og miljø var hovedgrunnen til at hun valgte å melde seg inn i GU i 2015. Høsten 2016 ble hun valgt til fylkesleder i Grønn Ungdom Aust-Agder og satt som fylkesleder frem til hun flyttet til Bergen. Ved stortingsvalget i 2017 var Josefine MDG Aust-Agders ungdomskandidat.