Bergensmål 12: Bærekraftig forbruk og sirkulær økonomi

Vårt materielle forbruk er ikke bærekraftig. Vi må over på en tenkning der vi deler og bytter og eier ting i fellesskap. Det har tidligere vært tradisjon for en sterk dele- og samvirkekultur i Norge. Denne kulturen kan igjen bli det bærende element, godt hjulpet av digitale løsninger. Vi vil skape en næringspolitikk som fremmer bærekraftig næringsliv.

Dele for redusert forbruk
Vi trenger ikke å eie alt vi bruker i hverdagen. Vi ønsker å opprette verktøybibliotek og utlånsboder som et bidrag til bedre ressursutnyttelse. Vi vil stimulere til bytteringer og utlån av redskap og sportsutstyr i lokalmiljøene. Det skal finnes minst en delestasjon i hver bydel.

Reparere, ikke kaste
Vi vil stimulere til reparasjonsverksteder for sykler, klær og redskaper. Disse bedriftene vil redusere forbruket og øke tallet på grønne jobber.

Billig kan være dyrt
Kommunen er en stor innkjøper, og kommunens innkjøpsstrategi må i større grad ta hensyn til den totale kostnaden for en vare. Kvalitet og høyt økologisk fotavtrykk må også tas med i vurderingen i større grad enn pris. I anbudsprosesser må det legges større vekt på sosial og økologisk bærekraft.

Fairtrade
Rettferdig handel er en viktig del av grønn politikk, og vi vil at Bergen kommune skal øke andelen fairtrade-innkjøp og sikre å beholde statusen som fairtrade-by.

Plastfri by
Vårt mål er at Bergen skal bli en “plastfri by”. I det ligger å erstatte plast med andre materialer eller unngå emballering der det er mulig. Kommunen må gå foran med et godt eksempel og kutte ut bruk av engangsbestikk, plastkopper og stoppe innkjøp av varer med unødvendig emballasje. Vi vil arbeide for å få flest mulig bedrifter, virksomheter og organisasjoner til å forplikte seg til å jobbe for visjonen «Bergen som plastfri by». For å realisere disse målene, vil vi ansette en “plast-sjef ” i kommunen som skal ha et overordnet ansvar for arbeidet med å redusere bruken av plastprodukter. Vi vil ha en gjennomgang av utbyggingsavtaler for å redusere plast og plast-
relaterte produkter på utbyggingsprosjekter.

Hjelp til miljøarbeiderne
Selv om bergensere er ganske flinke til å pante, er det likevel et potensiale for å bli bedre. Mange flasker og bokser havner i søpla eller i naturen. Alle som samler flasker fra Bergens bosskorger, er viktige miljøarbeidere som sikrer at en fornybar ressurs blir sirkulert. Vi vil ha stativer, såkalte “panteringer”, rundt bosskorgene der flasker og bokser kan settes for å gjøre arbeidet lettere for de som samler.