Innspill til kandidater til årsmøtet 2018

Har du innspill til kandidater til valgkomité, programkomité eller nominasjonskomité? I undermenyen finner du link til skjema for innspill til alle disse komitéene.

2. juli 2017

Nominasjonskomitéen skal innstille på hvem som bør stå på kommunevalglista til Bergen MDG i 2019. Dette vil bli flittig diskutert i grønne hjem, styrerom og på medlemsmøter gjennom 2018 og fram til nominasjonsmøtet. Valget av menneskene som skal representere oss i valgkampen i 2019 og i bystyret de påfølgende fire årene, er noe av det viktigste lokallaget gjør i 2018. Nominasjonskomitéen skal bestå av 3 eller 5 medlemmer. Komitéens arbeid foregår etter nominasjonskomitéens retningslinjer, partiet sine nasjonale retningslinjer og vedtekter samt valgloven. Det er årsmøtet til Bergen MDG som vedtar sammensetninga til nominasjonskomitéen på bakgrunn av innstilling fra styret i MDG Bergen.

Programkomitéen skal utarbeide et forslag til nytt arbeidsprogram for neste bystyreperiode. Programmet blir vedtatt på et eget programmøte. Komitéen vil bestå av 3 til 5 personer og velges på årsmøtet til Bergen MDG.

Valgkomitéen arbeider gjennom 2018 og fram til årsmøtet i 2019. Komitéen skal foreslå kandidater til lokale tillitsverv som blir valgt på neste årsmøte for Bergen MDG i 2019. Arbeidet skal foregå etter nasjonale retningslinjer for valgkomité, retningslinjer for MDG sine kommune- og fylkestingsgrupper og etiske retningslinjer for MDG (revidert 24.-26. mars 2017). Komitéen velges på årsmøtet til Bergen MDG.