Aktuelle saker fra bystyret

 

Bystyremøtet 25.09.19

Bergen vil bli humlehovedstad på Vestlandet, og vedtar vår tiltaksliste på 7 punkt for å ta vare på insektene! Les mer her…

 

Bystyremøtet 23.05.19

Øystein Bønes holder et solid innlegg om luftkvalitet i et møte der bompenger blir en gjenganger.

Bystyremøtet 10.04.19

De Grønne fikk flertallet med seg når vi sammen med SV foreslo at Bergen kommune skulle signere oppropet til den nobelprisvinnende organisasjonen «International Campaign to Abolish Nuclear Weapons» (ICAN). Les mer her…

Bystyremøtet 13.03.19

Ja til lyntogforum Vestlandsbanen, fartsdemping i Dokkebakken, rådhuskvartal og humler. Les mer her…

 

Bystyremøtet 30.01.19

Hovedsakene i bystyremøtet 30.01 var mikroplast, barnehagedekning, studentboliger og mindre bilbasert byutvikling! Les mer her…

 

Bystyremøtet 24.10.18

Onsdag 24.10 møtte bystyret i Bergen Kommune for å diskutere viper, mangfoldig samfunn, lokaldemokrati, cruisetrafikk med meir! Les mer her…

 

Bystyremøtet 19.09.18

Mobilfri skole, Innspill til ny havne- og farvannslov, og lokal, kortreist og vegetarisk mat! Les mer her…

 

Bystyremøtet 20.06.18

MDG fikk ikke gjennomslag for å styrke klimafondet eller rask bygging av sykkelvei gjennom sentrum, men vi fikk støtte til to viktige plastforslag om emballasje og lekeplasser. Vi er også fornøyde med byrådens svar på vårt spørsmål om hogst i hekketiden – og vi er jublende glade for at Tveiterås skole er reddet!
Les mer her…

 

Bystyremøtet 25.04.18

– Et dyrepolitisk gjennomslag, sier MDGs gruppeleder om bystyrets vedtak som slår fast at Bergen kommune skal redusere kjøttforbruket og unngå innkjøp av varer fra pelsdyroppdrett og hønsehold i bur. Les mer her…

 

Bystyremøte 21.03.18

I bystyremøte stilte gruppeleder spørsmål til byrådet om status for arbeidet med økte innkjøp av lokalprodusert og økologisk mat. Den etterlyste saken kommer til høsten, og byråd Dag Inge Ulstein kunne i tillegg fortelle at Bergen nå igjen kan smykke seg med tittelen fairtrade-by. Les mer her…

 

Bystyremøtet 21.02.18

I bystyremøte fikk MDG gjennomslag for tre forslag; om offentlige toaletter, vindkraftnæring og parsellhager, mens det ble nederlag om bilbasert utbygging i Nordre Åsane, flere tiltak for nynorsk og strengere miljøkrav til skogbruk. Les mer her…

 

Politiske gjennomslag i 2018 kan du finne her: Bystyregruppens Årsmelding 2018

Politiske gjennomslag i 2017 kan du finne her: Bystyregruppens Årsmleding 2017