Fotocredit: MDG

Dette er den nye bystyregruppen

25. oktober var det første bystyremøtet i den nye perioden etter valget. Thor Haakon, Katrine, Eline og Christine fra Miljøpartiet De Grønne har fått plass midt i bystyresalen og vi er nå et mellomstort parti i opposisjon.

 

Det har blitt klart at Bergen kommer til å få et rekordgrått byråd, bestående av Høyre, Fremskrittspartiet og Senterpartiet, med støtte fra Bergenslisten, Industri- og næringspartiet og Pensjonistpartiet.

Disse partiene har samlet seg hovedsakelig på bakgrunn av en ting: å utrede et nytt tunnelalternativ for bybanen til Åsane. De utsetter dermed det viktigste kollektivprosjektet i Bergen og Vestland i overskuelig fremtid.

På det første bystyremøtet ble det vedtatt at vi får plass i alle utvalgene og en plass i kontrollutvalget. Thor Haakon Bakke leder gruppen som politiker på heltid. Det gir oss et godt utgangspunkt for å ta opp politikk fra hele det fantastiske programmet vårt!

Vi tar gjerne imot innspill om problemstillinger i Bergen.

bystyregruppen@bergenmdg.no