Fotocredit:

MORIA BRENNER

Det har skjedd på vår vakt. Nå må regjeringen ta ansvar og evakuere barna fra Moria!

Lenge har vi i Miljøpartiet De Grønne, både i Bergen og nasjonalt, bedt regjeringen om å hente barn og sårbare grupper fra Moria. De kritiske og nærmest ulevelige tilstandene i flyktningleiren krever at Norge, og andre land i Europa, handler umiddelbart. Regjeringen har likevel vært handlingslammet.

I natt ble flyktningleiren slukt av flammer. Flere voldsomme branner på øyen har ført til at store deler av leiren nå er borte. Dette skjer i tillegg til korona-krisen som ytterligere vanskeliggjør forholdene for menneskene i Moria.

Regjeringen har i dag foreslått å hente 50 personer fra Moria til Norge. Det holder ikke mål. Katrine Nødtvedt, MDGs byråd for kultur, mangfold og likestilling i Bergen reagerer kraftig på at regjeringen ikke henter flere. Til NRK sier hun dette:

– Det er direkte flaut at vi set grensa ved 50 personar når det er 13.000, moglegvis fleire, som står utan heim, helsehjelp og er i ei akutt situasjon.

I leiren, som er laget for 3000 mennesker, bor det nå nesten 20.000. 6000 av disse er barn.

Tidligere har rundt 100 norske kommuner gitt et klart uttrykk for vilje og kapasitet til å ta imot flere, og før sommeren vedtok Bergen bystyre at vi ønsker å ta imot flere flyktninger til Bergen enn det tidligere er lagt opp til. Regjeringens 50 holder ikke. Kulturbyråd Katrine Nødtvedt vil hente 500. Hun sier at Bergen alene kan ta imot 50 personer fra Moria.

– Det er ikkje eit høgt tal, det kan bli teke imot kontrollert og forutseieleg. Her står det berre på vilja til regjeringa.

Krisen i Moria, forsterket av nattens voldsomme branner, krever handling. Vi kan ikke tvinne tommeltotter mens barn og voksne lider. Nå må regjeringen ta ansvar og evakuere barna fra Moria!