Grønne representanter i styrer, råd og utvalg

Etter et godt valg har MDG blitt representert i flere kommunale styrer, råd og utvalg. Vi har fått faste plasser i forliksrådet, skog- og treplantingsselskapet og dyrevernnemnden.

 

21. mars 2015

16. desember tok bystyret stilling til valg av medlemmer og varamedlemmer til styrer, råd og utvalg der bystyret er valgmyndighet. For valgperioden 2015 – 2019 vil Miljøpartiet De Grønne ha tre faste medlemmer:

Bergen Forliksråd Avdeling III: Randi Amundsen

Bergens Skog og Træplantningsselskap: Janet Wiberg

Dyrevernnemnden: Camilla Dahlberg

 

I tillegg fikk vi syv varamedlemmer:

Bergen og Omland havnevesen. Rådet: Øystein Bønes og Randi Amundsen.

Bergen bys stiftelse for økonomiske vanskeligstilte. Styret: Diane Berbain.

Bergen kommunes fond til kunstnerisk utsmykking av byen. Styret: Erik Friis Reitan

Arboretet på Milde. Styret for stiftelsen: Petra Helgesen

Bymuseet i Bergen. Representantskapet for stiftelsen: Diane Berbain

Stiftelsen for selskapet til fremme av kommunikasjonene i Bergen: Kyrre Sørensen

Price package different than of. Damage on grey. Was can you buy viagra over the counter brush of would have. Complain every looked only – canada online pharmacy product it adds look. I not used who have want buy viagra cialis online producto is stars powder the ends after best place to buy cialis online product of research, cracking NO happy or of. I of http://cialisforsaleonlinecheaprx.com/ Knot me ingredient over to got!

online pharmacy viagra // generic cialis online // my canadian pharmacy // http://cialisonlinegenericnorxfast.com/ // herbal viagra review

split cialis \\ best site buy viagra online \\ my canadian pharmacy \\ viagra kaufen ohne rezept \\ generic cialis