Vedtekter

15. mars 2016

Vedtekter for MDGB, sist revidert 27. januar 2016.