Våre bystyrerepresentanter

15. mars 2015

Sondre Båtstrand, Bergenhus

Sondre Båtstrand (34), fast representant i komité for miljø og byutvikling, er statsviter og musiker, som siden 2000 har hatt de fleste verv innen MDG, inkludert nasjonal talsperson 2008-2011, og har sittet i bystyret siden 2011. Bor sammen med katten Puselito i Vågsbunnen og ser daglig Bergens utfordringer med boss i gatene og narkotikaproblemer. Leverte 1. juni doktoravhandling om klimapolitikk ved Institutt for sammenliknende politikk, og ga i vår ut album med HP Gundersen.
E-post: sondre.batstrand@gmail.com
Tlf: 402 26 389

Randi Amundsen (51), fast representant i komité for helse og sosial, er filosof med lang fartstid fra næringslivet. Har over tyve års erfaring fra både offentlige og private virksomheter. For tiden er hun i sin andre periode som styremedlem i MDG Bergen og skriver bok innen miljøfilosofiske emner. Randi bor i Ytrebygda, er født og oppvokst i Bergen og kjenner både byen og bydelene godt. Hun ønsker en langsiktig, helhetlig og bærekraftig utvikling av Bergen med et godt tilbud for alle generasjoner.
E-post: randi.amundsen@hotmail.com
Tlf: 926 37 937

Randi Amundsen, Fana
Diane Berbain, Årstad

Diane Berbain (36), fast representant i komité for finans, kultur og næring, er fransk, nybergenser, og brenner for å bygge en ny framtid utenfor den etablerte politiske ”boksen”. Hun er utdannet filolog og kjenner Norge bedre enn de fleste etter 11 år som guide. I perioden 2011-2015 har hun arbeidet som sekretær for bystyregruppen vår. Hun har vært aksjonist, talsperson for MDG Bergen og sentralsstyremedlem. Som småbarnsmor og bydelsaktiv har hun kontakt med mange sider av det norske samfunnet. Hun jobber tett med de europeiske grønne, fra luftkvalitet til fiskeoppdrett.
E-post: diane.berbain@gmail.com
Tlf: 995 76 571

Øystein Bønes, Fyllingsdalen

Øystein Bønes (40) fast representant i komité for barnehage, skole og idrett. Arbeidssøkende og deltidsansatt for ITV Studios Norway AS og Greenpeace. Han har god erfaring fra bergenspolitikken som 2. vara til bystyret i forrige periode også. Øystein er vararepresentant til miljø og byutviklingskomiteen samt helse og sosialkomiteen. Ellers har han hatt mange verv i partiet, deriblant landsstyremedlem, fylkesleder og fylkessekretær. Nå er han styremedlem i Bergen MDG og bydelslagsleder i Fyllingsdalen. Han har studert økonomi, statistikk og samfunnsfag ved Universitetet i Bergen. Bønes ønsker å endre Bergen til en helhetlig miljøvennlig by der også forstedene skal få trivelige bydelssentre med et rikt utvalg av fritidstilbud. I hans visjon for Bergen skal folk kunne reise kollektivt og sykle eller gå på separerte gang- og sykkelfelt. Offentlig infrastruktur som skole, barnehage og idrettsanlegg må komme samtidig som større boligfelt bygges ut og ikke i etterkant.
E-post: boenes77@gmail.com
Tlf: 474 15 597

Vararepresentant: Fredrik Sundt Breien (43) er daglig leder i Turbo Tape Games AS, og bor med familien i Åsane. Han vil øke kulturtilbudet og bremse forbruket, og ønsker å bidra til at Bergens næringsliv dreier i en grønnere retning.
E-post: fredrik@turbotapegames.com
Tlf: 926 40 083

Fredrik Sundt Breien, Åsane (vara)
Petra J. Helgesen, Årstad (vara)

Vararepresentant: Petra J. Helgesen (39) er litteraturviter, lektor og miljøverner, og bor med to barn i Årstad. Hun har stor tro på at lokalsamfunnet og de små fellesskapene kan utgjøre en forskjell også i globale spørsmål som klima.
E-post: petrajh@gmail.com
Tlf: 977 82 805

Vararepresentant: Erik F. Reitan (38) er billedkunstner, nestleder i Bildende Kunstneres Forening Hordaland, og sentrumsboer. Han vil jobbe for å utvikle kulturbyen Bergen, og at utformingen av byen skal redusere støy og fremme livskvalitet.
E-post: erikreitan@gmail.com
Tlf: 928 20 212

Erik F. Reitan, Bergenhus (vara)
Kyrre Sørensen, Bergenhus (vara)

Vararepresentant: Kyrre Sørensen (34) sitter i styret i Syklistenes Landsforening i Bergen og jobber i barnehage. Han er en aktiv deltager i sitt lokalmiljø på Høyden og engasjerer seg i alt fra samkjøring til byttesentraler og hjelpekorpset.
E-post: kyrre@ksorensen.net
Tlf: 986 42 657

Vararepresentant: Janet Wiberg (67) er landskaps- og sivilarkitekt og bosatt i Ytrebygda. Hun vil fremme rammebetingelser for en byutvikling som baserer seg på bærekraftprinsippet og som favner naturen og verner om naturressursene.
E-post: j-wiberg@online.no

Janet Wiberg, Ytrebygda (vara)

Komité for miljø og byutvikling

Fast representant: Sondre Båtstrand

Vara:

 1. Øystein Bønes
 2. Ingrid Fjellberg
 3. Kyrre Sørensen

 

Komité for finans, kultur og næring

Fast representant: Diane Berbain

Vara:

 1. Fredrik Breien
 2. Erik Reitan
 3. Petra Helgesen

 

Komité for helse og sosial

Fast representant: Randi Amundsen

Vara:

 1. Janet Wiberg
 2. Diane Berbain
 3. Øystein Bønes

 

Komité for barnehage, skole og idrett

Fast representant: Ingrid Fjellberg

Vara:

 1. Petra Helgesen
 2. Randi Amundsen
 3. Sondre Båtstrand

Valglisten Miljøpartiet De Grønne Bergen 2015