Våre bystyrerepresentanter

5. desember 2017

Sondre Båtstrand, Bergenhus

Sondre Båtstrand (34), fast representant i komité for miljø og byutvikling, er statsviter og musiker, som siden 2000 har hatt de fleste verv innen MDG, inkludert nasjonal talsperson 2008-2011, og har sittet i bystyret siden 2011. Bor sammen med katten Puselito i Vågsbunnen og ser daglig Bergens utfordringer med boss i gatene og narkotikaproblemer. Leverte 1. juni doktoravhandling om klimapolitikk ved Institutt for sammenliknende politikk, og ga i vår ut album med HP Gundersen.
E-post: sondre.batstrand@gmail.com
Tlf: 402 26 389

Øystein Bønes, Fyllingsdalen

Øystein Bønes (40) fast representant i komité for barnehage, skole og idrett. Arbeidssøkende og deltidsansatt for ITV Studios Norway AS og Greenpeace. Han har god erfaring fra bergenspolitikken som 2. vara til bystyret i forrige periode også. Øystein er vararepresentant til miljø og byutviklingskomiteen samt helse og sosialkomiteen. Ellers har han hatt mange verv i partiet, deriblant landsstyremedlem, fylkesleder og fylkessekretær. Nå er han styremedlem i Bergen MDG og bydelslagsleder i Fyllingsdalen. Han har studert økonomi, statistikk og samfunnsfag ved Universitetet i Bergen. Bønes ønsker å endre Bergen til en helhetlig miljøvennlig by der også forstedene skal få trivelige bydelssentre med et rikt utvalg av fritidstilbud. I hans visjon for Bergen skal folk kunne reise kollektivt og sykle eller gå på separerte gang- og sykkelfelt. Offentlig infrastruktur som skole, barnehage og idrettsanlegg må komme samtidig som større boligfelt bygges ut og ikke i etterkant.
E-post: boenes77@gmail.com
Tlf: 474 15 597

Vararepresentant: Erik F. Reitan (38) er billedkunstner, nestleder i Bildende Kunstneres Forening Hordaland, og sentrumsboer. Han vil jobbe for å utvikle kulturbyen Bergen, og at utformingen av byen skal redusere støy og fremme livskvalitet.
E-post: erikreitan@gmail.com
Tlf: 928 20 212

Erik F. Reitan, Bergenhus (vara)
Kyrre Sørensen, Bergenhus (vara)

Vararepresentant: Kyrre Sørensen (34) sitter i styret i Syklistenes Landsforening i Bergen og jobber i barnehage. Han er en aktiv deltager i sitt lokalmiljø på Høyden og engasjerer seg i alt fra samkjøring til byttesentraler og hjelpekorpset.
E-post: kyrre@ksorensen.net
Tlf: 986 42 467

Vararepresentant: Anna Milford (43), oppvokst i Bergen, og har bodd her fast siden 1998. Hun ble tidlig aktivt medlem i Natur og Ungdom, senere SAIH og Framtiden i våre hender, og etter hvert Oikos-økologisk Norge. Inntil helt nylig medlem av Raftopris-komitéen. Hun er utdannet samfunnsøkonom med doktorgrad fra NHH. Avhandlingen hennes handlet om Fairtrade kaffekooperativer i Mexico. Nå er hun ansatt som forsker ved Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO), med spesialisering på produksjon og forbruk av frukt og grønt, både økologisk og konvensjonelt, samt klimavennlig kosthold. Hun sykler fra Landås til jobben i sentrum hele året, og syns sykkel er det aller beste transportmiddelet som finnes. Hun har stemt MDG (stort sett) siden hun fikk stemmeretten, og ble medlem i 2009.
E-post: anna.b.milford@gmail.com
Tlf: 902 42 694

Anna Milford, Årstad

Vararepresentant: Aslaug Moi Frøysnes (48) er lektor, gründer og kunstner. Hun var vår 2. kandidat til bystyret i forrige periode, og vara i bystyret siden 2011. Hun grunnla i Bergen Norges aller første "fastfood-restaurant" med en utelukkende vegetarisk meny, og ble et kjent ansikt da hun i TV 2`s reality-serie "Farmen" kjempet tappert mot at dyrene på gården skulle ende opp på tallerkenen til de øvrige deltagerne.
E-post: aslaugmoi@gmail.com
Tlf: 97 19 72 33

Aslaug Moi Frøysnes, Bergenhus
Thor Haakon Bakke (vara)

Vararepresentant: Thor Haakon Bakke.
E-post: thorhaakonbakke@gmail.com
Tlf: 957 71 349

Komité for miljø og byutvikling

Fast representant: Sondre Båtstrand

Vara:

 1. Kyrre Sørensen
 2. Øystein Bønes
 3. Diane Alexandra Berbain

 

Komité for finans, kultur og næring

Fast representant: Diane Berbain

Vara:

 1. Fredrik Breien
 2. Erik Reitan
 3. Sondre Båtstrand

 

Komité for helse og sosial

Fast representant: Randi Amundsen

Vara:

 1. Janet Wiberg
 2. Aslaug Moi Frøysnes
 3. Erik F. Reitan

 

Komité for barnehage, skole og idrett

Fast representant: Øystein Bønes

Vara:

 1. Anna Milford
 2. Randi Amundsen
 3. Janet Wiberg

Valglisten Miljøpartiet De Grønne Bergen 2015