STYRET

Obs: Vi har nytt styre i Bergen MDG for 2017 – nettsidene oppdateres snart!

Kontakt oss på e-post bergen@mdg.no

Hilde Bastøe Sellevoll (31) talsperson
Bor i Årstad bydel. Utdannet lege og jobber nå ved Kvinneklinikken på Haukeland Universitetssjukehus. Tidligere har hun studert og jobbet tilsammen ni år i utlandet, Frankrike og Skottland. Utenom helsepolitikk og det globale fellesskapet, er hun spesielt opptatt av bærekraftig økonomi. Hilde har vært medlem av De Grønne i fem år og har sittet i styret for De Grønne i Bergen i to år.

Thor Haakon Bakke (27) talsperson
Bergenser. Bachelorgrad i sammenliknende politikk, mastergrad i offentlig ledelse og administrasjon, og jobber som kommunikasjonsrådgiver i stortingsgruppen til De Grønne. Arbeidserfaring fra sykehjem, bofellesskap, barnehjem, grunnskolen, rekrutteringsselskap og bistandsorganisasjoner. Organisasjonserfaring fra friluftsklubber, Fairtrade, tillitsverv ved UiB osv. I De Grønne er han også medlemsansvarlig i Grønne Studenter Bergen, kasserer i Fyllingsdalen bydelslag m.m. Utenom å jobbe for å farge Norge grønt bruker han tid på squash, fotball, vandre på bre og i fjellet på ski eller til fots, eventuelt på LAN/DOTA2. Gleder seg til De Grønne er representert fra Hordaland på Stortinget i 2017.

Håkon Nakkerud Opedal (24), arbeidsutvalget
Arbeider for tiden som selger for en byggevarehandel i Bergen, men begynner på lærerutdanningen til høsten. Ønsker å jobbe for en liberal og grønn verden, med lavt økologisk fotavtrykk. Han er opptatt av rettferdig fordeling, bevaring av regnskog og skolepolitikk. Han er tidligere medlem av Unge Høyre, og satt to år i arbeidsutvalget til Unge Høyre Hordaland, før han i 2013 meldte seg inn i De Grønne i Bergen. Nå sitter han også i styret i Grønn Ungdom Hordaland, og representerer Grønn Ungdom i fylkesstyret. Han er også bydelskontakt for Årstad bydel i Bergen.

Joakim Kyrre Myklebust (28), kasserer
Arbeider som sivilarkitekt og studerer byggingeniøremner på deltid. Han har starta og driv eit arkitektfirma saman med ein kollega. Politisk er han grunnleggande liberal, pasifist og ynskjer grøn næringsutvikling og lavt økologisk fotavtrykk. Han utførte førstegangstjeneste som hovedtillitsmann for sivile vernepliktige og var styremedlem av European Bureau of Conscentious Objectors. I 2011 var han med å starte Grønne Studenter i Bergen og seinare medlem i det tyske søsterpartiet Grüne Jugend Stuttgart i 2013. Før arkitektstudiet var Joakim økonomiansvarleg for Malakoff Rockfestival og starta ei gruppe som planla og finansierte Gymmen Scene & Studio, ein gymsal ombygd til øvings- og konsertlokale for ungdom i Nordfjord.

Ingrid Vaksvik (31), sekretær
Fra en gard på Sunnmøre. Aktiv i De Grønne siden høsten 2104. Utdannet veterinærsykepleier, i tillegg til årsstudium i husdyrvelferd og sertifikasjon i Tropical Survey Techniques fra Peru. Har også studert zoologi og hjortedyr forvaltning. Erfaring fra Nordisk Vegforum, Felint Immunosuppressivt Virus, Statens Veivesen og Brighton sea life centre. Også oppretta og vedlikeholdt naturstier og hatt verv som elevrådsrepresentant. Er ellers spesielt opptatt av landbruk og kollektivtrafikk.

Øystein Bønes (38), medlemsansvarlig
Arbeidssøkende og deltidsansatt for ITV Studios Norway AS og Greenpeace. Han har tre års erfaring som landsstyremedlem og vara til landsstyret, fire års erfaring som leder og sekretær i fylkesstyret. Bydelslagsleder i Fyllingsdalen bydelslag. 2. vara til bystyret og vararepresentant til «komite for miljø og byutvikling» samt «Helse og sosial» komiteen. Ellers er Øystein vararepresentant til Bergen og Omland Havnevesen og fast styremedlem i attføringsbedriften Grønneviken AS. Utdanningsbakgrunn ligger hovedsakelig innenfor samfunnsøkonomi i tillegg til en rekke støttefag/ emner. Er spesielt opptatt av økonomipolitikk og byutvikling. Helårssyklisten Øystein har en ambisjon om å tilrettelegge slik at flere vil foretrekke å sykle.

Eline Aresdatter Haakestad (21), styremedlem
Fra Lofoten. Studerer for tiden Miljø- og ressursfag ved Universitetet i Bergen. Hun har vært aktiv i Grønne Studenter Bergen siden høsten 2014, og er nå leder. I tillegg er hun engasjert i Grønn Liste i Studentparlamentet ved UiB og er generalsekretær for Grønne Studenter nasjonalt. Er spesielt opptatt av byplanlegging, forvaltning og forbruk.

Per Hjalmar Svae (63), styremedlem
Siviløkonom, seniorrådgiver miljø og klima. Har skrevet boka «Løsningen er Grønn økonomi, politikk og livsstil». Kasserer i MDG Hordaland siden 2013. Sentralstyremedlem i MDG 2015/2016.

Randi E. Amundsen (50), styremedlem
Født og oppvokst i Bergen og bor i Ytrebygda. Utdannet filosof og idéhistoriker fra UiB samt ledelse og organisasjonsfag, markedsføring fra NHH etterutdanning. Har over 20 års arbeidserfaring med kommunikasjons -og informasjonsarbeid fra både produksjons- og tjenesteytende virksomheter. For tiden holder hun på å skrive bok innen miljøfilosofi. Er i tillegg fast bystyremedlem, samt medlem i bystyrets Helse og sosialkomité. Meldte seg inn i De Grønne i 2013. Siden 2014 har Randi vært medlem/vara i styret i De Grønne i Bergen og medlem i Fana/Ytrebygda bydelslag. Er spesielt opptatt av å finne den “grønne tråden” gjennom alle politikkområdene - og syns det er svært givende å arbeide med helse- og sosial politikk. Økonomi og likestilling er også felt hun er særskilt opptatt av.

Fredrik Vikse (30), 1. vara
Jobber som foredragsholder om natur på Hurtigruten. Han går inn i sin andre periode i styret i De Grønne i Bergen. I tillegg sitter han i nominasjonskomiteen for stortingsvalget 2017. Fredrik er utdannet journalist, biolog og statsviter. Fredrik er opptatt av at De Grønne i Bergen og Hordaland skal fremme mer aktiv statlig næringspolitikk i overgangen til det grønne skifte.

Jorunn Sørdal (32), 2 vara
Bor i Bergenhus bydel og jobber i administrasjonen ved UiB. Har vært aktiv i MDG Bergen siden 2009. Jorunn er opptatt av at De Grønne skal arbeide for en mer fredelig og rettferdig verden der vi kan jobbe sammen for å takle våre felles utfordringer.