Kontaktinformasjon til alle i styret:
Joakim: joakim.myklebust@gmail.com
Eline: eline.haakestad@gmail.com
Daniel: daniel.presto.okland@gmail.com
Mona: monahogli@gmail.com
Håkon: haapedal@gmail.com
Ragnhild: ragnhild.nabben@gmail.com
Tor Halle: tor.halle.rise@gmail.com
Anita: anita.bui@gmail.com
Per: persvae@online.no
Tori: tori.langaas@gmail.com
Johannes: Johannes.Servan@uib.no
Hilde: hilde_sellevoll@hotmail.com

 

Joakim Kyrre Myklebust (f. 1987), talsperson
Arbeider som sivilarkitekt og studerer byggingeniøremner på deltid. Han har starta og driv eit arkitektfirma saman med ein kollega. Politisk er han grunnleggande liberal, pasifist og ynskjer grøn næringsutvikling og lavt økologisk fotavtrykk. Han utførte førstegangstjeneste som hovedtillitsmann for sivile vernepliktige og var styremedlem av European Bureau of Conscentious Objectors. I 2011 var han med å starte Grønne Studenter i Bergen og seinare medlem i det tyske søsterpartiet Grüne Jugend Stuttgart i 2013. Før arkitektstudiet var Joakim økonomiansvarleg for Malakoff Rockfestival og starta ei gruppe som planla og finansierte Gymmen Scene & Studio, ein gymsal ombygd til øvings- og konsertlokale for ungdom i Nordfjord.

Eline Aresdatter Haakestad (f. 1994), talsperson
Fra Lofoten. Studerer for tiden Miljø- og ressursfag ved Universitetet i Bergen. Hun har vært aktiv i Grønne Studenter Bergen siden høsten 2014, og har blant annet vært leder i Grønne Studenter Bergen og generalsekretær i Grønne Studenter. I tillegg har hun vært engasjert i Grønn Liste i Studentparlamentet ved UiB. Er spesielt opptatt av byplanlegging, forvaltning og forbruk.

Daniel Prestø-Økland (f. 1983), økonomiansvarlig
Er økonom og bor i Fyllingsdalen. Han liker å være ute i naturen og er opptatt av helhetlig bærekraft i politiske spørsmål.

Mona Høgli (f. 1955), styremedlem
Meldte seg inn i partiet i ren frustrasjon over at det var for mye ord og for lite handling i miljøspørsmål hos politikere flest. Opptatt av å ha politikere som tør ta de vanskelige beslutningene som tvinger oss til en mer bærekraftig livsstil. Ser at grønn politikk gir et godt samfunn å overlevere til barn og barnebarn. Var leder for temagruppen nasjonalt som laget rapporten om helsepolitikk til programkomiteen. Har bakgrunn som bibliotekar, journalist og kommunikasjonsarbeider. Har funnet ut at grønt er godt og gøy - og vil ha Arild på Tinget 2017!

Håkon Nakkerud Opedal (f. 1992), styremedlem
Fra Hardanger. Studerer fortiden til å bli grunnskolelærer ved Høgskulen på Vestlandet. Ønsker å jobbe for en liberal og grønn verden, med lavt økologisk fotavtrykk. Han er opptatt av rettferdig fordeling, bevaring av regnskog, liberale verdier og skolepolitikk.
Han er tidligere medlem av Høyre og Unge Høyre, og satt to år i arbeidsutvalget til Unge Høyre Hordaland, før han i 2013 meldte seg inn i De Grønne i Bergen. I 2015 ble han innvalgt til styret i Grønn Ungdom Hordaland hvor han satt ut 2016. Han er fortiden tilknyttet den nasjonale skoleringsgruppen, og er kursholder for De Grønne.

Ragnhild Nabben (f. ), styremedlem
Bosatt i Bergenhus. Hun har en MA i litteraturvitenskap fra NTNU, med utveksling til Sorbonne og Universität Leipzig, og årsstudium ved Skrivekunstakademiet i Hordaland. Til daglig jobber hun som skribent og litteraturformidler. Hun har vært medlem av Miljøpartiet de Grønne siden 2014. Siden 2016 har hun også vært medlem av Grønt Kvinnenettverk, og hun var sentral i planleggingen av Likestillingskonferansen 2017.

Ragnhild vil jobbe for en grønnere by med grønne lunger og miljøgater, og en grønnere hverdag med mindre biltrafikk, bedre kollektivtilbud, mindre vekt på forbruk og større på gjenbruk. Hun er for rettferdig fordeling og fellesskapsløsninger, og ønsker også å øke folks mulighet til å drive med frivillig arbeid.

Tor Halle Rise (f. 1987), styremedlem
Østlending bosatt på Sydneshaugen. Utdannet statsviter og kokk, og med stor interesse for både mat og politikk. Urbanist og interessert i byutvikling og hva som får oss til å bruke byen vår. Tidligere analytiker i Holder de Ord, og journalist- og styreerfaring fra Student-TV i både Trondheim og Oslo.

Anita Bui (f. 1991), styremedlem
Siviløkonom fra NHH og en av gründerne av Rå Lab/Råvarene som jobber for å redusere bruk av plast og matavfall gjennom innovative forretningsinitiativ. En del av MDG-styret for å trigge bevissthet og handling for en omstilling som gagner samfunnet, og bidra til at man lettere kan spare både penger og miljø i hverdagen.

Bilde: Margrethe Vikan Sæbo

Per Hjalmar Svae (f. ), styremedlem
Siviløkonom, seniorrådgiver miljø og klima. Har skrevet boka «Løsningen er Grønn økonomi, politikk og livsstil». Kasserer i MDG Hordaland siden 2013. Sentralstyremedlem i MDG 2015/2016.

Tori Langås (f. 1965), 1. vara
Tori vært aktiv i MDG siden våren 2013. Hun er født og oppvokst i Oslo, men har bodd i Bergen sentrum siden 1988. Er utdannet cand.mag og har variert arbeidserfaring fra offentlig og frivillig sektor.
Tori aktiv MDG fordi hun oppfatter klima- og miljøproblemene som den viktigste utfordringen i vår tid. Hun opptatt av internasjonal solidaritet og ønsker å bidra til å utforme en politikk som reduserer økonomiske forskjeller i et globalt perspektiv. Er spesielt opptatt av redusere ressursbruken i samfunnet og utvikling av sirkulær økonomi.

Johannes Servan (f. ), 2. vara

Hilde Sellevoll (f. ), 3. vara
Bor i Årstad bydel. Utdannet lege og jobber nå ved Kvinneklinikken på Haukeland Universitetssjukehus. Tidligere har hun studert og jobbet tilsammen ni år i utlandet, Frankrike og Skottland. Utenom helsepolitikk og det globale fellesskapet, er hun spesielt opptatt av bærekraftig økonomi. Hilde har vært medlem av De Grønne i fem år og har sittet i styret for De Grønne i Bergen i to år.