Nyheter

Nytt fra bystyret 20. juni

MDG fikk ikke gjennomslag for å styrke klimafondet eller rask bygging av sykkelvei gjennom sentrum, men vi fikk støtte til to viktige plastforslag om emballasje og l...

Bystyregruppen søker sekretær!

Miljøpartiet De Grønnes bystyregruppe i Bergen utlyser en fast 100 % stilling som gruppesekretær. Sekretæren vil jobbe direkte under gruppeleder og være en sentra...

Bergen sier nei til pels og bur-egg!

– Et dyrepolitisk gjennomslag, sier gruppeleder Sondre Båtstrand (MDG) om bystyrets vedtak som slår fast at Bergen kommune skal redusere kjøttforbruket og unn...

Miljøpartiet De Grønne

Delta i nominasjonsprosessen!

Bli med på å forme valglisten til 2019-valget! Fristen for innspill på kandidater er 1. mai, og nominasjonsmøtet avholdes 17. november. Vi ser frem til dine innspi...

Bergen er tilbake som fairtrade-by!

MDG har lenge arbeidet for at Bergen skal få tilbake statusen som fairtrade-by. I dagens bystyremøte kunne finansbyråden fortelle at målet er nådd!

...
Bystyret holder til i Gamle Rådhus. Foto: Nina Aldin Thune (Creative Commons Navngivelse-Del på samme vilkår 3.0 )

Tre små seire i bystyret – og noen nederlag

I dagens bystyremøte fikk MDG gjennomslag for tre forslag; om offentlige toaletter, vindkraftnæring og parsellhager, mens det ble nederlag om bilbasert utbygging i N...

Nytt styre i Bergen MDG

Årsmøtet i Bergen MDG valgte et nytt styre og vedtok resolusjoner om Bergen som skatteparadisfri sone og at Bybanen skal gå i dagen i Ytre Sandviken. Det ble også ...

Bybane, ikke biler gjennom Ytre Sandviken

Resolusjon vedtatt på årsmøtet i Bergen MDG 27. januar 2018.

...

Bergen må ikke legitimere skatteunndragelse

Resolusjon vedtatt på årsmøtet i Bergen MDG 27. januar 2018.

...

10 høydepunkter fra MDG-budsjettet

MDG trapper opp miljøsatsingen og styrker sosialpolitikken i sitt alternative budsjett for Bergen.

– Skal Bergen leve opp til egen m...

Velferdsgoder som fortjent

Ved en økning i midlertidige og kortsiktige jobber, er det en fare for at arbeidere som har disse jobbene faller utenfor velferdsstatens sikkerhetsnett.  Det må...

Nå blir det plan for økt jobbsykling

– Sykkel-VM ble en folkefest i bilfrie gater, og førte til massiv økning i syklingen. Nå må vi følge opp med masse gode tiltak slik at sykkelen blir valgt i...

– Vi må få folk til å drømme litt!

– Noen må gå foran og vise til tydelige planer for C-feltet som ikke inkluderer parkering, sier Arild Herms...