Nyheter

Omstridt selskap må forklare seg

Tunge aktører som Bergen Live og BIFF vil legge ned Bergen arrangementsselskap. MDG tar kritikken på alvor og har fått med seg hele Komite for finans, kultur og næ...

Rådhuset

Gjennomslag i bystyret!

Vi jobber med et bredt spekter av saker og i bystyremøtet 31. mai fikk MDG gjennomslag om alt fra matkasting og dyrevern til psykisk helse og kultur i Fyllingsdalen...

Tiggeforbud er en avsporing!

NRK Brennpunkts dokumentar “Lykkelandet” viser organisert menneskehandel, tyveri, prostitusjon og pillesalg. Med andre ord, kriminelle mennesker som begår krimine...

Bilbasert ødeleggelse av matjord

Vern av matjord er en viktig politisk sak. Enigheten om å ta vare på matjorden synes stor i prinsippet, men når vi kommer til de konkrete, lokale sakene, er det alt...

Grønne gjennomslag i landbruksplanen

Satsing på økologisk produksjon og dyrevern, og planting av bievennlige og spiselige vekster i byrommet, var blant gjennomslagene De Grønne fikk da bystyret behandl...

Aktivitetsrapport for bystyregruppen 2016

2016 ble et år med stor fremgang og en hel rekke gjennomslag for bystyregruppen. Her kommer rapporten vår.

...
Sunt og grønt vil MDG ha mer av.

Ta vare på maten!

Å hindre matsvinn er så viktig for både klimaet og for en mer rettferdig verden at FNs bærekraftmål slår fast at vi må halvere matsvinnet innen 2030.

...

Elvemuslingene er alvorlig truet etter komitevedtak

Komite for miljø og byutvikling avviste naboenes klager mot betongfabrikken på Haukås. – Et alvorlig milj...

Her kan du se Bergens grønne bybudsjett

Klima og miljø får et realt løft i De Grønnes alternative budsjett for Bergen. – Skal vi oppfylle bystyrets ambisiøse klimamål må vi prioritere riktig n...

Vi gjør budsjettet grønnere!

Satsing på energisparing, vassdrag og lekeplasser er blant gjennoms...

Miljøpartiet De Grønne

Valkomiteen til styret i Bergen etterlyser tips

Har du tips til kven som skal sitja i det nye styret i MDG Bergen? Kontaktperson for valkomiteen i Bergen er Kjell Magne Fagerbakke, så send han ein epost på 

Grønne gjennomslag i klimaplanen

Årlige statusrapporter, byttetorg i sentrum, vern av matjord og myrer, satsing på solenergi og grønne tak, og fremskyndet utfasing av fossil energi fra fjernvamene...

50 grønne forslag til klimaplanen

Ambisjonene er flotte, men De Grønne mener byrådets klimaplan mangler konkretisering av tiltak, tidsplan for gjennomføring og ikke minst finansiering. For å hje...

Nytt styre i Miljøpartiet De Grønne Bergen

Det nye styret i Miljøpartiet De Grønne i Bergen gjennomførte sin første styresamling 14.02.2016 i partilokalet i Lodin Lepps gate 2b. Lokallaget innførte på år...

Fire skritt i feil retning

Samtidig som Bergen forbereder seg på stor befolkningsvekst, vil byrådet legge ned skoler. Det rimer dårlig med et ønske om å sikre levende lokalsamfunn i hele ko...