KONTAKT OSS

1. mars 2015

Har du spørsmål som gjelder valgkampen? Ta kontakt med vårt Valgkampapparat – informasjonen finner du på MDG Hordaland sine nettsider.

Eline Aresdatter Haakestad, talsperson. Tlf: 418 57 400
Joakim Kyrre Myklebust, talsperson. Tlf: 994 55 904
E-post: bergen@mdg.no
Besøksadresse: Lodin Leppsgate 2b, 5. etasje, 5003 Bergen.
Postadresse: Miljøpartiet De Grønne Bergen, Wigandgården, Agnes Mowinckels gate 6, 5008 Bergen

Sondre Båtstrand, gruppeleder bystyret
E-post: mailto:sondre.batstrand@gmail.com

Tlf: 402 26 389

Kristin Hammerås, fylkessekretær for Hordaland og Sogn og Fjordane
E-post: kristin.hammeras@mdg.no

Tlf: 920 19 629

Miljøpartiet De Grønne Hordaland
Fylkesleder, fylkesstyret: Natalia Golis
E-post: ngolis@gmail.com

Tlf: 400 07 133

Gruppeleder for fylkestingsgruppa: Tom Sverre Tomren
E-post: tstomren@gmail.com
Tlf: 900 49 696