Allmøte om dyrevern

Byrådet skal legge frem Bergen kommunes første handlingsplan for dyrevelferd. MDG arrangerer et allmøte som er åpent for alle medlemmer for å diskutere hvilke tiltak vi skal foreslå i planen.

Har du forslag til hva byen kan gjøre for dyrene, så er du hjertelig velkommen på allmøtet i Scandic Byparken!