Engasjer deg!

 

Det finnes utallige store og små oppgaver som vi trenger hjelp  – alt fra å stå på stand til snekring, bading, kjøring, sykling, fotografering, matlaging, skriving, tegning, bading, fundraising og mye mer.

Ta kontakt med vår mest entusiastiske mann, medlemsansvarlig Øystein Bønes, E-post: boenes77@gmail.com Tlf: 474 15 597

Vi oppfordrer også alle til å møte opp på våre arrangementer. Her kan man være aktiv eller passiv – alt etter hva man selv føler for. Vi setter pris på at du kommer uansett!

Du kan også engasjere deg i bydelslag, Grønn Ungdom eller Grønne Studenter.

Vil du støtte MDG Bergen økonomisk, bruk kontonr.  1254.05.69884

 

BYDELSLAG I MDG BERGEN

Blir du med i et bydelslag kan du være med å utforme politikken i din egen bydel!

Ta kontakt med bydelskontakten i din bydel.